Phiên dịch

Phiên dịch

Hiển thị

16:36 - 15/08/2018

Phiên dịch về lĩnh vực may mặc và mỹ phẩm

Là dịch vụ phiên dịch nhằm hỗ trợ các công ty có thương hiệu về may mặc và mỹ phẩm.

Xem thêm

23:11 - 14/08/2018

Phiên dịch về lĩnh vực thể thao

Là dịch vụ phiên dịch về thể thao và kinh doanh thể thao.

Xem thêm

21:21 - 14/08/2018

Phiên dịch về lĩnh vực năng lượng và môi trường

Phiên dịch về lĩnh vực năng lượng và môi trường là dịch vụ phiên dịch về lĩnh vực liên quan đến vấn đề năng lượng...

Xem thêm

21:11 - 14/08/2018

Phiên dịch về lĩnh vực nghệ thuật

Là dịch vụ phiên dịch các dự án về nghệ thuật.

Xem thêm

11:09 - 08/08/2018

Phiên dịch về lĩnh vực vận tải

Chủ yếu là lĩnh vực vận tải hành khách và vận chuyển hành lý bằng đường bộ, đường biển, đường hàng...

Xem thêm

10:48 - 08/08/2018

Phiên dịch về lĩnh vực bán hàng và xuất nhập khẩu

là dịch vụ phiên dịch nhằm hỗ trợ việc bán hàng và xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp nước ngoài thuộc nhiều...

Xem thêm

15:26 - 07/08/2018

Phiên dịch về lĩnh vực du lịch

Là dịch vụ phiên dịch về dịch vụ du lịch.

Xem thêm

10:51 - 07/08/2018

Phiên dịch về lĩnh vực xây dựng, bất động sản

Là dịch vụ phiên dịch về lĩnh vực xây dựng và thiết kế tòa nhà thương mại, nhà máy phát điện, nhà...

Xem thêm

20:45 - 16/05/2018

Phiên dịch tại Anh

Haruka cung cấp phiên dịch số lượng lớn tại thủ đô London của nước Anh. Nhắc đến Châu Âu thì thành phố London là...

Xem thêm

18:33 - 15/05/2018

Phiên dịch tại Mỹ

Công ty dịch thuật Haruka là một thương hiệu dịch thuật chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp phiên dịch cho các dịch vụ...

Xem thêm

19:53 - 11/05/2018

Phiên dịch tại Hàn Quốc

Ở thị trường Hàn Quốc, công ty dịch Thuật Haruka đã thành lập một đội ngũ phiên dịch đang sống và làm việc tại...

Xem thêm

19:38 - 11/05/2018

Phiên dịch tại Singapore

Công ty dịch thuật Haruka đang cung cấp các vụ phiên dịch tại Singapore. Hình thức phiên dịch đáp ứng gồm: Dịch Cabin, Dịch...

Xem thêm