Mẫu dịch, mẫu hợp đồng
Mẫu dịch giấy tờ tiếng Nhật

Mẫu dịch, mẫu hợp đồng
Mẫu thỏa thuận bảo mật của lĩnh vực dịch thuật

Mẫu thỏa thuận bảo mật của lĩnh vực dịch thuật được Công ty dịch thuật Haruka biên tập và chỉnh sửa dựa trên thỏa thuận về các điều khoản ký kết của đại diện giữa hai bên.  Đây là mẫu  chuẩn nhất để bạn đọc tham khảo. Thỏa Thuận Bảo Mật Thỏa Thuận này được […]

Mẫu dịch, mẫu hợp đồng
Mẫu hợp đồng dịch thuật

Mẫu hợp đồng nguyên tắc dịch thuật được Công ty dịch thuật Haruka biên tập và chỉnh sửa dựa trên thỏa thuận về các điều khoản ký kết của đại diện giữa hai bên. Đây là mẫu hợp đồng dịch thuật chuẩn nhất để bạn đọc tham khảo. HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC ◯◯◯◯◯◯ (Dưới đây gọi […]