Các đơn hàng dịch thuật Haruka đã cung cấp trong tháng 7 năm 2023

Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng các dịch vụ biên, phiên dịch của Haruka.

Kết thúc tháng 4, Haruka đã hoàn thành nhiều dự án biên, phiên dịch trong nhiều lĩnh việc tiêu biểu như: Nha khoa, xây dựng, hội thảo, phụ đề Việt Nhật, doanh nghiệp , v.v. trên khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Dưới đây là hơn 50 đơn hàng chúng tôi đã thực hiện trong tháng 4 năm 2023:

STT Nội dung Loại hình Mã ĐH
1 Ngày 3/7/2023 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp tại Việt Nam PD 935
2 Ngày 3/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp C 936
3 Ngày 4/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ layout và biên dịch cho doanh nghiệp L 937
4 Ngày 4/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch liên quan đến bằng cấp cho cá nhân BD 940
5 Ngày 5/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 938
6 Ngày 7/7/2023 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Anh-Nhật tại Hà Nội về lĩnh vực pin năng lượng. PD 930
7 Ngày 10/7/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch online Nhật – Việt trong lĩnh vực nha khoa PD 945
8 Ngày 10/7/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch tại Đà Nẵng về lĩnh vực cần cẩu. PD 934
9 Ngày 10/7/2023 Haruka đã cung cấp thành công biên dịch cho đại sự quán Nhật Bản tại Việt Nam BD 943
10 Ngày 10/7/2023 Haruka đã cung cấp thành công biên dịch lĩnh vực vải túi khí BD 942
11 Ngày 12/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch online Nhât – Việt cho công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy tại Việt Nam PD 946
12 Ngày 12/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch liên quan đến tờ rơi sản phẩm y tế  BD 941
13 Ngày 13/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt cho doanh nghiệp  BD 944
14 Ngày 14/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt cho doanh nghiệp  BD 947
15 Ngày 14/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  biên dịch về dự án cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam BD 954
16 Ngày 15/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ dạy tiếng Việt cho người Nhật D 901
17 Ngày 16/7/2023 Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt cho tiệc cưới chú rể người Nhật + cô dâu người Việt tại Đà Nẵng. PD 817
18 Ngày 18/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  biên dịch cho doanh nghiệp Nhật Bản BD 957
19 Ngày 17/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ kiểm tra, chỉnh sửa tài liệu cho doanh nghiệp tại Nhật Bản C 948
20 Ngày 18/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  biên dịch cho doanh nghiệp Nhật Bản BD 949
21 Ngày 19/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  biên dịch cho doanh nghiệp Nhật Bản BD 953
22 Ngày 18/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch cho hội thảo của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam PD 950
23 Ngày 18/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  biên dịch cho doanh nghiệp Nhật Bản BD 959
24 Ngày 19/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  biên dịch tài liệu cho cá nhân BD 956
25 Ngày 19/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  biên dịch về lĩnh vực thương mại dịch vụ cho doanh nghiệp BD 960
26 Ngày 20/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  biên dịch cho doanh nghiệp Nhật Bản BD 958
27 Ngày 20/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ thực hiện phụ đề Video Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 961
28 Ngày 21/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch tham qua nhà máy tại Hà Nội PD 951
29 Ngày 21/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ thực hiện phụ đề Video Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 963
30 Ngày 21/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ thực hiện phụ đề Video Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 968
31 Ngày 21/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch giấy tờ cá nhân BD 964
32 Ngày 22/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ thực hiện phụ đề Video Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 970
33 Ngày 22/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch cho doanh nghiệp BD 971
34 Ngày 24/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  biên dịch cho đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam BD 967
35 Ngày 24/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  biên dịch Anh – Việt cho công ty tại Nhật Bản C 962
36 Ngày 24/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật – Việt hóa đơn BD 973
37 Ngày 25/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ thực hiện phụ đề Video Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 969
38 Ngày 26/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh PD 965
39 Ngày 26/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ thực hiện phụ đề Video Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 977
40 Ngày 26/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ thực hiện phụ đề Video Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 975
41 Ngày 28/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 972
42 Ngày 28/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam BD 978
43 Ngày 28/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp tại Hà Nội PD 979
44 Ngày 28/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam BD 981
45 Ngày 29/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 974
46 Ngày 29/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam BD 990
47 Ngày 29/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp BD 988
48 Ngày 30/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch lĩnh vực xây dựng cho doanh nghiệp tại Nhật Bản BD 939
49 Ngày 30/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch online Việt Nhật cho doanh nghiệp PD 922
50 Ngày 31/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch lĩnh vực thương mại dịch vụ cho doanh nghiệp  BD 960
51 Ngày 31/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Việt Nhật cho doanh nghiệp   BD 982
52 Ngày 31/7/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp BD 984