Công ty TNHH Haruka (sau đây viết tắt là công ty chúng tôi) hướng đến mục đích bảo mật thông tin cá nhân của Qúy khách hàng nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp về dịch vụ biên phiên dịch của Haruka.

Nhận thức được tầm quan trọng về trách nhiệm liên quan đến những thông tin được sử dụng trong quá trình cung cấp dịch vụ biên phiên dịch cũng như trách nhiệm đối với việc bảo mật thông tin cá nhân; để có thể nhận được sự tin tưởng của đối tác, Qúy khách hàng, công ty chúng tôi sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin khách hàng, đối tác một cách triệt để. Công ty chúng tôi đưa ra chính sách bảo mật thông tin cá nhân như sau:

1. Quản lý thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng, luôn xác thực và cập nhật mới nhất, để phòng tránh các trường hợp xảy ra đối với thông tin cá nhân của quý khách hàng như bị truy cập trái phép, mất mát, hư hại, bị làm giả, sai lệch, rò rỉ thông tin cá nhân, công ty đưa ra các biện pháp cần thiết như thiết lập tổ chức quản lý, duy trì hệ thống bảo mật, chỉ đạo hướng dẫn nhân viên công ty một cách triệt để.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin cá nhân được cung cấp bởi quý khách hàng và đối tác để gửi e-mail và tài liệu trong liên lạc, hướng dẫn công việc và giải đáp về các câu hỏi, thắc mắc.

3. Nghiêm cấm tiết lộ, cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân được quý khách hàng cung cấp một cách thích hợp, công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng cho bên thứ ba, ngoại trừ một trong các trường hợp sau đây:

  • Có sự đồng ý của khách hàng, đối tác.
  • Trường hợp bắt buộc phải công khai thông tin theo quy định của pháp luật.
  • Trường hợp cung cấp cho bên được uỷ thác thì đã có hợp đồng bảo mật thông tin được thực thi nhằm đạt được mục đích sử dụng.

Về nguyên tắc, công ty chúng tôi sẽ giao ước riêng với khách hàng, đối tác về hợp đồng nghĩa vụ bảo mật.

4. Chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

Để bảo đảm tính chính xác và an toàn đối với thông tin cá nhân, công ty chúng tôi đã đưa ra đầy đủ những chính sách về bảo mật.

5. Về việc tuân thủ và xem xét các quy phạm pháp luật

Công ty chúng tôi tuân thủ các quy phạm pháp luật Việt Nam được áp dụng liên quan tới quyền sở hữu thông tin cá nhân, đồng thời, chúng tôi cũng sẽ xem xét lại những nội dung trong các chính sách này và nỗ lực trong việc điều chỉnh sao cho phù hợp.

Hãy để Haruka mang tới cho bạn dịch vụ dịch thuật tốt nhất!

Công ty dịch thuật Haruka là một đơn vị dịch thuật hàng đầu và giá hợp lý tại Hà Nội.
Cung cấp dịch vụ biên phiên dịch tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức v.v. cho công ty trong nước và nước ngoài với trên 1.000 người chuyên nghiệp.
Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ phiên dịch cho Cơ quan chính phủ, ngân hàng, nhà trường, nhà sản xuất, công ty bảo hiểm, công ty bất động sản, công ty tư vấn, công ty du lịch, đài phát thanh, nhà báo v.v