“Kết nối ngôn ngữ, kết nối con người”

Điểm chung giữa biên dịch và phiên dịch đó là sự kết nối và hòa hợp những từ ngữ khác nhau lại.
Triết lý của Công ty Haruka chúng tôi là cống hiến vào sự phát triển của xã hội, hỗ trợ giao tiếp toàn cầu của chính quý vị bằng cách kết nối những ngôn ngữ khác nhau ấy.

Chúng tôi dịch
tất cả ngôn ngữ và tất cả tài liệu

 • Anh
 • Nhật
 • Hàn
 • Trung
 • Pháp
 • Đức
 • Tây Ban Nha
 • Nga
 • Ý
 • Thái
 • Malaysia
 • Campuchia
 • Myanma
 • Thổ Nhĩ Kỳ
 • Ả rập
 • Indonesian
 • Séc
 • Lào
 • Balan
 • DTP
 • Môi trường
 • Kỹ thuật
 • Điện ảnh
 • Website
 • Văn hóa - Y tế