Đây là dịch vụ phiên dịch trong các đại hội, cuộc thi, lễ hội văn hóa, hội chợ, triển lãm, hoạt động nghệ thuật hoặc các sự kiện giao lưu quốc tế khác do các cơ quan, tổ chức.

Cụ thể như : phiên dịch nối tiếp lời chào hỏi, phát biểu của Đại diện trong các hoạt động giao lưu giữa các thành phố “kết nghĩa” hay giữa các khu vực, vùng miền; MC dẫn chương trình bằng cả 2 ngôn ngữ; phiên dịch trong buổi thuyết trình về các loại sự kiện…

Ngoài kỹ năng phiên dịch, chúng tôi còn tuyển chọn phiên dịch viên xét về các mặt khác như : kỹ năng dẫn chương trình, giọng nói, cách phát âm, hình thức bên ngoài, khả năng thông dịch một cách tự tin,…

Chi phí phiên dịch

Xin vui lòng xem bảng giá này.

Ngôn ngữ có thể đáp ứng

Chúng tôi có thể đáp ứng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Myanmar, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Indonesia, tiếng Bồ Đào Nha v.v.

Lĩnh vực sử dụng phiên dịch giao lưu quốc tế

 • Lễ hội văn hóa
 • Hội chợ
 • Hội triển lãm
 • Cuộc thi
 • Dự án hợp tác quốc tế
 • Lễ hội
 • Đá bóng
 • Nhu đạo
 • Karate
 • Buổi hòa nhạc
 • Kịch
 • Nghệ thuật truyền thống
 • Hoạt động giao lưu giữa các thành phố “kết nghĩa”
 • Giao lưu giữa các khu vực

Let Haruka bring you the best translation!

Haruka Company is one of leading translation companies with a reasonable price in Hanoi.
Providing translation and interpretation service in English, Japanese, Chinese, Korean, French and German, etc for at home and abroad companies with the collaboration of over 1.000 professional persons .
We have been providing interpretation for Governmental agencies, banks, universities, manufacturer, insurance companies, real estate companies, consultant companies, tourism companies, TV broadcasting, press, etc