CHUYỂN KHOẢN

Sau khi hoàn thành công việc (Trường hợp là khách hàng cá nhân thì trước khi bắt đầu) bạn vui lòng chuyển số tiền theo Phiếu yêu cầu thanh toán vào tài khoản của công ty chúng tôi dưới đây:

* Phí chuyển khoản do khách hàng trả.

Bank transfer information:

NameCong ty TNHH Haruka
Account number115002638779
Bank nameVietinbank
BranchHoang Mai Branch
AddressSo 15, duong Gamuda Gardens 2.2, khu do thi Gamuda Gardens, Tran Phu, Hoang Mai, Ha Noi
Swift codeICBVVNVX136

THANH TOÁN TIỀN MẶT

Sau khi hoàn thành công việc (Trường hợp là khách hàng cá nhân thì trước khi bắt đầu) bạn vui lòng thanh toán số tiền theo Phiếu yêu cầu thanh toán.

Phiếu thu thì chúng tôi sẽ gửi qua Email.

Hóa đơn VAT

Nếu muốn nhận hóa đơn VAT, vui lòng cho chúng tôi biết: Tên công ty, mã số thuế, địa chỉ.

Chúng tôi sẽ gửi bản điện tử qua Email.