Chúng tôi sẽ cử các phiên dịch viên đến làm nhiệm vụ phiên dịch cho các vị khách đến tham quan gian hàng, cũng như các phiên dịch viên kiêm người dẫn chương trình tại các hội chợ, triển lãm được tổ chức ở các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Ngoài ra chúng tôi có thể gửi phiên dịch viên khi chúng tôi ghé thăm các triển lãm.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch cho tất cả các lĩnh vực như máy móc, kim loại tấm, điện tử, phụ tùng ô tô và công nghệ.

Quý khách hàng có thể chọn ngôn ngữ: Nhật – Việt, Việt – Anh, Việt – ngôn ngữ khác; dịch vụ phiên dịch lời chào hỏi, bài phát biểu tại các triển lãm, dịch nối tiếp, dịch cabin trong các buổi hội thảo.

Chúng tôi còn tiếp nhận biên dịch các tài liệu thuyết trình (PowerPoint) dùng trong các buổi triển lãm, và biên dịch bản thảo bài phát biểu tại các buổi lễ.

Bảng giá phiên dịch

Xin vui lòng xem bảng giá này.

Ngôn ngữ có thể đáp ứng

Chúng tôi có thể đáp ứng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Myanmar, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hindi, tiếng Indonesia, tiếng Bồ Đào Nha v.v.

Let Haruka bring you the best translation!

Haruka Company is one of leading translation companies with a reasonable price in Hanoi.
Providing translation and interpretation service in English, Japanese, Chinese, Korean, French and German, etc for at home and abroad companies with the collaboration of over 1.000 professional persons .
We have been providing interpretation for Governmental agencies, banks, universities, manufacturer, insurance companies, real estate companies, consultant companies, tourism companies, TV broadcasting, press, etc