ĐƠN HÀNG DỊCH THUẬT HARUKA CUNG CẤP THÁNG 6/2021

Tháng 6/2021 Haruka đã hoàn thành 32 đơn hàng dịch thuật tiếng Nhật, Anh, Ba Lan, … ở nhiều lĩnh vực khác nhau: văn hóa, kinh tế, xây dựng, …

Haruka xin chân thành cảm ơn và hy vọng tiếp tục được khách hàng tin tưởng, ủng hộ sử dụng dịch vụ.

 1. Ngày 1/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật báo cáo về thực phẩm
 2. Ngày 2/6/2021: Cung cấp phiên dịch Nhật Anh Việt tại Hưng Yên về quản trị doanh nghiệp
 3. Ngày 3/6/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật, công chứng bộ hồ sơ pháp lý của các công ty cùng 1 tập đoàn
 4. Ngày 4/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt về sản phẩm giấy
 5. Ngày 4/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về lĩnh vực đào tạo
 6. Ngày 4/6/2021: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt online về xây dựng, cụ thể: khảo sát nền móng
 7. Ngày 7/6/2021: Hoàn thành dịch vụ check dịch, hiệu đính Anh Việt video về game, smartphone
 8. Ngày 7/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch từ Việt sang Ba Lan về pháp luật, đời sống
 9. Ngày 9/6/2021: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt, công chứng các bằng cấp, chứng chỉ của 16 người
 10. Ngày 9/6/2021: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt về y tế qua điện thoại
 11. Ngày 9/6/2021: Cung cấp phiên dịch Nhật Anh Việt tại Hưng Yên họp nội bộ công ty
 12. Ngày 14/6/2021: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về lĩnh vực đời sống xã hội
 13. Ngày 11/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu của tỉnh ở Nhật Bản về môi trường
 14. Ngày 16/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về bãi chôn lấp cho khách hàng
 15. Ngày 17/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật thư trao đổi về thương mại với khách hàng
 16. Ngày 18/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt website công ty
 17. Ngày 22/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về kỹ thuật
 18. Ngày 22/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt các tài liệu về khóa học đào tạo online lĩnh vực môi trường, rác thải
 19. Ngày 22/6/2021: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt online buổi đào tạo
 20. Ngày 22/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật thông báo, quy định giá cả sản phẩm dịch vụ thương mại
 21. Ngày 23/6/2021: Cung cấp phiên dịch Nhật Anh Việt tại Hưng Yên về lĩnh vực kỹ thuật
 22. Ngày 25/6/2021: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt online buổi đào tạo
 23. Ngày 25/6/2021: Cung cấp phiên dịch Nhật Anh Việt tại Hưng Yên về lĩnh vực kỹ thuật
 24. Ngày 25/6/2021: Cung cấp dịch vụ check dịch, hiệu đính Nhật Việt về việc làm, covid
 25. Ngày 25/6/2021: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt cho Bộ Tài Chính tại Hà Nội về lĩnh vực tài chính, thuế,…
 26. Ngày 26/6/2021: Cung cấp biên dịch Việt Anh tài liệu dùng trong quân sự, quân đội
 27. Ngày 27/6/2021: Cung cấp dịch vụ check dịch, hiệu đính Anh Việt video về ẩm thực các món ăn đặc sản
 28. Ngày 28/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật Video về đời sống của thực tập sinh
 29. Ngày 29/6/2021: Cung cấp biên dịch Việt Anh về lĩnh vực mỹ phẩm, hướng dẫn sử dụng của các sản phẩm
 30. Ngày 28/6/2021: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu pháp lý của công ty: Giấy phép kinh doanh, điều lệ,…
 31. Ngày 29/6/2021: Cung cấp dịch vụ hiệu đính, check dịch Anh Việt video về văn hóa Nhật Bản
 32. Ngày 30/6/2021: Cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Anh Việt, công chứng giấy tờ, hồ sơ cá nhân