Phiên dịch online Nhật Việt lĩnh vực xây dựng

Ngày 4/6/2021, Dịch thuật Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cho khách hàng:
+ Hình thức dịch: Online qua zoom
+ Nội dung dịch: Họp với đối tác về lĩnh vực xây dựng, khảo sát nền móng
Buổi họp đột xuất, không có chuẩn bị trước nên khách hàng cần gấp phiên dịch. Haruka đã kịp thời và bố trí nhanh chóng phiên dịch có kinh nghiệm, đáp ứng ngay cho khách hàng. Sau buổi dịch, Haruka nhận được lời khen, đánh giá cao của khách hàng về khả năng đáp ứng nhanh nhu cầu cũng như chất lượng dịch của phiên dịch. Khách hàng hứa hẹn sẽ sử dụng tiếp dịch vụ uy tín của Haruka.
Haruka sẽ không ngừng đổi mới, cung cấp nhiều hơn nữa các phiên dịch ở nhiều ngôn ngữ, nhiều lĩnh vực cho quý khách hàng.
Dưới đây là hình ảnh của buổi dịch online qua zoom Haruka đã hoàn thành: