Phiên dịch tiếng Tây Ban Nha tại Bình Dương

Từ ngày 18/03/2024 Haruka cung cấp phiên dịch tiếng Tây Ban Nha trong vòng 02 tuần về hướng dẫn kỹ thuật cho nhà máy sản xuất tại Bình Dương.

Giá phiên dịch Tây Ban Nha tại Bình Dương dao động từ 2.000.000 VNĐ đến 3.500.000 VNĐ/ngày tùy theo mức độ và tính chất của công việc.

Phiên dịch đã có kinh nghiệm nhiều năm.

Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ Dịch thuật Haruka: 0911-03-8855 (zalo)

Phiên dịch cho chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật sản xuất