Haruka cung cấp 02 phiên dịch cabin Anh-Việt và thiết bị dịch cabin ở tỉnh Hải Dương

Ngày 10/01/2024 Haruka cung cấp thành công 02 phiên dịch cabin + thiết bị cabin. Trong đó có bài phát biểu của thủ tướng Phạm Minh Chính, dù nhiều phần phải dịch chay, nhưng các phiên dịch vẫn hoàn thành rất tốt.

Sự kiện còn có sự tham gia của

1. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

2. Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3. Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4. Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

5. Bộ trưởng Bộ Y tế

6. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

7. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

8. Phó trưởng ban tổ chức trung ương.

9. Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh.

và nhiều đại biểu khác.