Bài viết
Haruka cung cấp phiên dịch về lĩnh vực phần mềm quản lý sức khoẻ

Ngày 13/11/2023 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hà Nội về lĩnh vực phần mềm quản lý sức khỏe. Sự kiện này không chỉ là một bước ngoặt trong lịch sử dịch thuật của chúng tôi mà còn là bằng chứng cho sự sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu đa […]

Bài viết
Haruka – Mối Liên Kết Uy Tín Trong Sự Kiện Cuộc Họp Sản Xuất Dược Phẩm tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 13/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch tại Tp. Hồ Chí Minh cho cuộc họp về lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Sau nhiều sự kiện, cuộc họp và các dự án khác, Haruka đã trở thành đối tác đáng tin cậy, luôn đồng hành và mang lại giá trị gia tăng […]

Bài viết
Haruka Ghi Điểm Mạnh Mẽ với Thành Công Phiên Dịch Về Hóa Chất và Thiết Bị Mạ tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 8 và 9/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch về hóa chất và thiết bị mạ tại Tp. Hồ Chí Minh. Sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong 2 ngày dịch thuật đã tạo ra một bức tranh đầy đủ về sự thành công của Haruka. Việc dịch thuật về hóa chất […]

Bài viết
Haruka Tạo Dấu Ấn Mạnh Mẽ tại Sự Kiện Toto: 03 Phiên Dịch Nhật Việt Thành Công tại Shinjuku, Tokyo

Ngày 9/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công 03 phiên dịch Nhật Việt cho sự kiện của Toto tại Shinjuku, Tokyo. Điều này không chỉ là một thành tựu lớn đối với Haruka mà còn là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và uy tín của chúng tôi trong lĩnh vực dịch thuật sự kiện. […]

Bài viết
Haruka – Mở Cánh Cửa Cho Phỏng Vấn Toàn Cầu: Sự Kiện Tại Hà Nội

Ngày 9/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cho buổi Phỏng vấn doanh nghiệp tại Hà Nội. 📅 Ngày 9/11/2023, Haruka đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực phỏng vấn doanh nghiệp tại Hà Nội, khi cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt. Sự kiện này không chỉ […]

Bài viết
Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt về Hợp tác kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh

📅 Ngày 9/11/2023, Haruka đã một lần nữa chứng minh sự chuyên nghiệp và độ tin cậy của mình thông qua việc cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại TP. Hồ Chí Minh về Hợp tác Kinh doanh. Sự kiện này không chỉ là dịp để giao tiếp hiệu quả giữa các đối […]

Bài viết
Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp nội bộ Công ty tại Bình Dương

🗓️ Ngày 9/11/2023 Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp nội bộ Công ty tại Bình Dương 🌐 Phát Triển và Đối Tác Uy Tín: Haruka không chỉ mở rộng tầm vóc địa lý mà còn ngày càng củng cố vị thế của mình trong ngành dịch thuật. Việc cung cấp dịch […]

Bài viết
Haruka cung cấp phiên dịch cho buổi đào tạo doanh nghiệp

Ngày 8/11/2023 Haruka cung cấp thành công phiên dịch cho Buổi đào tạo doanh nghiệp, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của chúng tôi trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục và đào tạo. Với sự đa dạng của thị trường ngày nay, việc có khả năng đàm phán, làm việc, và học tập qua […]

Bài viết
Haruka cung cấp phiên dịch cho doanh nghiệp về hoá chất tại Hội trở triển lãm Hồ Chí Minh trong 3 ngày

Ngày 8,9,10/11 trong 3 ngày Haruka cung cấp phiên dịch cho doanh nghiệp về hóa chất tại Hội chợ triển lãm tại TP. Hồ Chí Minh. Trong 3 ngày 8, 9, 10/11, Haruka đã góp phần quan trọng vào sự thành công của Hội chợ triển lãm về hóa chất tại TP. Hồ Chí Minh. […]

Bài viết
Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt về thực hành kỹ thuật tại Tokyo

Ngày 8/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về thực hành hướng dẫn kỹ thuật tại Tokyo. 🤝Haruka có thể được nói như cầu nối vững chắc giữa hai ngôn ngữ và hai văn hóa đặc biệt là giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. Sự hiểu biết sâu […]