Các đơn hàng dịch thuật Haruka đã cung cấp trong tháng 5/2023

Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng các dịch vụ dịch thuật uy tín của Haruka.

Kết thúc tháng 5, Haruka đã hoàn thành nhiều dự án biên, phiên dịch trong nhiều lĩnh việc tiêu biểu như: phát triển phần mềm, vận tải, ra mắt sản phẩm mới, khảo sát thị trường, an toàn và sức khỏe v.v. trên khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Dưới đây là gần 70 đơn hàng chủ yếu chúng tôi đã thực hiện trong tháng 5 năm 2023:

1Ngày 1/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
2Ngày 1/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến lĩnh vực thương mại.
3Ngày 5/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt liên quan đến lĩnh vực y tế.
4Ngày 5/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt tài liệu nghiên cứu.
5Ngày 7/5/2023: Hoàn thành dịch vụ Check Anh Việt về tài liệu cá nhân.
6Ngày 8/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về giáo dục UI.
7Ngày 10/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về tài liệu kiểm toán GCP tại Thành phố Hồ Chí Minh.
8Ngày 10/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cho Bộ Công Thương.
9Ngày 11/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu dùng thử.
10Ngày 11/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt online qua teams.
11Ngày 11/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt liên quan đến giao thông hàng hải.
12Ngày 12/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt liên quan đến các cuộc đàm phán kinh doanh trong nước.
13Ngày 12/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
14Ngày 12/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến lĩnh vực thương mại.
15Ngày 12/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt liên quan đến lĩnh vực y tế.
16Ngày 15/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt liên quan đến lĩnh vực y tế.
17Ngày 15/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về giáo dục.
18Ngày 15/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến kinh doanh làm sạch phòng.
19Ngày 15/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cá nhân.
20Ngày 16/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về sight seeing Hà Nội.
21Ngày 15/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cá nhân.
22Ngày 17/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt ở đài truyền hình Việt Nam
23Ngày 17/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Bộ công thương
24Ngày 17/5/2023: Hoàn thành dịch vụ Layout về tài liệu cá nhân.
25Ngày 17/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cá nhân.
26Ngày 17/5/2023: Hoàn thành dịch vụ Dạy tiếng Việt cho người Nhật.
27Ngày 18/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về phần mềm đưa vào doanh nghiệp ở Hà Nam
28Ngày 18/5/2023: Hoàn thành dịch vụ Check Anh Việt về tài liệu cá nhân.
29Ngày 18/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu xuất bản trang web.
30Ngày 18/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về cuộc gặp gỡ với khách hàng và các nhà máy tham quan trong các nhà máy khách hàng địa phương.
31Ngày 22/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu xuất bản trang web.
33Ngày 23/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến Phương án thực hiện việc tiết kiệm điện-nước-gas.
34Ngày 23/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cá nhân.
35Ngày 23/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt  online qua teams.
36Ngày 24/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu cá nhân.
37Ngày 25/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam.
38Ngày 25/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Trung Việt tài liệu hồ sơ cá nhân
39Ngày 25/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Trung Việt tài liệu liên quan đến tài liệu thực tập sinh kỹ năng.
40Ngày 26/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Trung Việt tài liệu liên quan đến tài liệu cá nhân.
41Ngày 26/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch cabin Nhật Việt về lĩnh vực hóa học.
42Ngày 26/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịchcabin Anh Việt  cho Hội thảo các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại Việt Nam.
43Ngày 26/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cho tập đoàn Sumitomo
44Ngày 26/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
45Ngày 27/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến tài liệu cá nhân.
46Ngày 27/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến video cá nhân.
47Ngày 27/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu hồ sơ chứng chỉ
48Ngày 27/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến thiết bị điện.
50Ngày 27/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến tài liệu cá nhân.
51Ngày 28/5/2023: Hoàn thành dịch vụ Check Anh Việt về tài liệu cá nhân.
52Ngày 29/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến Hợp đồng thương mại.
53Ngày 29/5/2023: Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hải Dương về lĩnh vực IT.
54Ngày 29/5/2023: Haruka đã cung cấp thàn công phiên dịch online cho doanh nghiệp ở tỉnh Hưng Yên.
55Ngày 29/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến y tế.
56Ngày 30/5/2023: Haruka cung cấp phiên dịch y tế tại Hồ Chí Minh.
57Ngày 30/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về Lắp đặt nồi hơi ở Hà Nội.
58Ngày 30/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu lĩnh vực quảng cáo
59Ngày 30/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về Phỏng vấn các đối tác kinh doanh tiềm năng tại thành phố Hồ Chí Minh
60Ngày 30/5/2023: Hoàn thành dịch vụ Layout Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
61Ngày 30/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt online cho cuộc họp về thi công móng xây dựng.
62Ngày 31/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về cuộc gặp gỡ với thiết bị y tế Việt Nam
63Ngày 31/5/2023: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cao cấp cho buổi làm việc tại Hà Nội.
64Ngày 31/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến tài liệu Họp cổ đông.
65Ngày 31/5/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến tài liệu cá nhân.
66Ngày 31/5/2023: Hoàn thành dịch vụ Layout Nhật Việt về tài liệu cá nhân.

Dịch thuật tiếng Nhật – Việt

Dịch thuật tiếng Nhật – Việt là lĩnh vực chủ đạo của chúng tôi và trong tháng 5, chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án dịch thuật tiếng Nhật – Việt thành công. Từ việc dịch tài liệu kỹ thuật, báo cáo, hợp đồng, đến việc phiên dịch trong các cuộc họp, hội thảo, chúng tôi đảm bảo sự chính xác và đáng tin cậy trong mỗi bản dịch.

Dịch thuật tiếng Anh – Việt và ngược lại

Bên cạnh dịch thuật tiếng Nhật – Việt, chúng tôi cũng đã cung cấp nhiều dịch vụ dịch thuật uy tín tiếng Anh – Việt và ngược lại trong tháng 5. Các dự án bao gồm dịch thuật các tài liệu văn bản, bài viết, website, và nhiều loại tài liệu chuyên ngành khác. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi bản dịch sẽ giữ nguyên ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp và truyền tải chính xác thông điệp của nguyên bản.

Dịch thuật đa ngôn ngữ

Sự đa dạng ngôn ngữ không làm khó chúng tôi. Trong tháng 5, chúng tôi đã thành công trong việc cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ cho các khách hàng. Bất kỳ cặp ngôn ngữ nào như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Hàn, chúng tôi đều có đội ngũ phiên dịch chuyên nghiệp và có kiến thức sâu về các ngôn ngữ này.

Dịch thuật chuyên ngành

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều dự án dịch thuật chuyên ngành trong tháng 5. Các lĩnh vực như y tế, pháp lý, kỹ thuật, marketing, du lịch, và nhiều lĩnh vực khác đã được chúng tôi đáp ứng đầy đủ. Với đội ngũ phiên dịch có kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn, chúng tôi cam kết mang đến những bản dịch chất lượng cao và đáp ứng đúng yêu cầu của từng lĩnh vực.

Liên hệ với chúng tôi

Hãy liên hệ với Dịch thuật Haruka ngay hôm nay để được tư vấn và báo giá cho dự án dịch thuật của bạn. Với kinh nghiệm và chuyên môn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Công ty Dịch thuật Haruka – Kết nối ngôn ngữ, kết nối con người.