Các đơn hàng dịch thuật Haruka đã cung cấp trong tháng 6/2023

Kết thúc tháng 6, Haruka đã hoàn thành nhiều dự án và đơn hàng biên, phiên dịch trong nhiều lĩnh vực tiêu biểu như: giới thiệu sản phẩm, tài liệu catalog doanh nghiệp, phiên dịch y tế, lĩnh vực IT, phiên dịch Anh-Nhật, phiên dịch Anh-Trung v.v. trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng các dịch vụ biên dịch, phiên dịch của Haruka.

Một trong số những địa điểm Haruka đã cung cấp dịch vụ (Bệnh viện VinMec Nha Trang)

Dưới đây là gần 80 đơn hàng chúng tôi đã thực hiện trong tháng 6 năm 2023:

1Ngày 01/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu giới thiệu sản phẩm cho các công ty thành viên.
2Ngày 01/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu hồ sơ cá nhân.
3Ngày 04/06/2023: Cung cấp thành công đơn hàng dịch vụ biên dịch, hiệu đính Nhật Việt tài liệu giới thiệu thành phố tại Nhật Bản.
4Ngày 05/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu lĩnh vực y học.
5Ngày 05/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu Báo cáo kiểm tra doanh nghiệp.
6Ngày 05/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt video cho chương trình truyền hình.
7Ngày 06/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về khởi nghiệp, đầu tư và mua bán sáp nhập tại Hà Nội.
8Ngày 06/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về y tế Nhật Việt tại Nha Trang.
9Ngày 07/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt tài liệu giới thiệu sản phẩm nước uống dĩnh dưỡng.
10Ngày 08/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt online cho doanh nghiệp ở Hưng Yên.
11Ngày 08/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt tài liệu Kỷ niệm 50 năm thành lập quan hệ ngoại giao Nhật Việt.
12Ngày 09/06/2023: Hoàn thành dịch vụ Phiên dịch Anh Việt tại Hà Nội Và HCM
13Ngày 09/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt về tài liệu cá nhân.
14Ngày 09/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
15Ngày 09/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt với cổ đông tại Hà Nội.
16Ngày 10/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Trung Việt về tài liệu hợp đồng hỗ trợ đào tạo, huấn luyện.
17Ngày 10/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Trung Việt về tài liệu dịch công chứng bằng, bảng điểm.
18Ngày 12/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Khmer tài liệu hợp đồng lĩnh vực IT.
19Ngày 12/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Trung Việt tài liệu hợp đồng cá nhân.
20Ngày 12/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về thăm quan nhà máy, phỏng vấn và cuộc hộp cho công ty luật tại nhà máy ở Bắc Ninh.
21Ngày 13/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về khảo sát thị trường và đàm phán thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh.
22Ngày 13/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cao cấp cho cuộc họp Đại hội cổ đông tại Hà Nội.
23Ngày 13/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ đơn hàng về phiên dịch Nhật Việt tại Phú Quốc trong một tuần.
24Ngày 13/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Trung về Thương mại ngành thực phẩm tại Đồng Nai.
25Ngày 13/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Trung Việt tài liệu cho một doanh nghiệp.
26Ngày 13/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu hồ sơ cá nhân.
27Ngày 14/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về Danh sách các dự án kỷ niệm 50 năm.
28Ngày 14/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu vềlĩnh vực bất động sản.
29Ngày 14/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về lĩnh vực IT tại Hải Dương.
30Ngày 15/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cập nhật nội quy lao động của doanh nghiệp.
31Ngày 15/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về hướng dẫn rửa tay.
32Ngày 15/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài chính kế toán.
33Ngày 15/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về Quy trình Phê duyệt của doanh nghiệp.
34Ngày 16/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về đồ uống.
35Ngày 16/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về Quy định đi công tác trong nước và nước ngoài.
36Ngày 16/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về kỹ thuật.
37Ngày 16/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về tài liệu cá nhân.
38Ngày 17/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về Cơ cấu xuất ăn của doanh nghiệp chuyên cung cấp xuất ăn công nghiệp.
39Ngày 16/06/2023: Hoàn thành đơn hàng về dịch vụ Layout tài liệu cá nhân
40Ngày 19/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
41Ngày 19/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
42Ngày 19/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về dự án của tỉnh Fukuoda.
43Ngày 20/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tờ rơi, tập giới thiệu sản phẩm cho Aeon mall.
44Ngày 20/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
45Ngày 20/06/2023: Hoàn thành dịch vụ check Anh Việt tài về liệu cá nhân.
46Ngày 21/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
47Ngày 21/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
48Ngày 21/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu của Đại sứ quán Nhật bản tại Việt Nam.
49Ngày 21/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
50Ngày 23/06/2023: Hoàn thành đơn hàng về dịch vụ Phiên dịch online Nhật Việt về lĩnh vực trao đổi công việc. 
51Ngày 23/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân
52Ngày 23/06/2023: Hoàn thành dịch vụ phiên dịch online Nhật Việt về lĩnh vực thiết kế bản vẽ.
53Ngày 26/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
54Ngày 26/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về báo cáo khám sức khỏe.
55Ngày 26/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
56Ngày 26/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ check dịch, hiệu đính Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
57Ngày 26/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu đào tạo tuân thủ
58Ngày 27/06/2023: Hoàn thành dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
59Ngày 27/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về công nghiệp thép không gỉ.
60Ngày 27/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.
61Ngày 27/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về lịch trình công tác.
62Ngày 28/06/2023: Hoàn thành dịch vụ Phiên dịch Nhật Việt về tài liệu đàm phán thương mại.
63Ngày 28/06/2023: Hoàn thành dịch vụ Phiên dịch Nhật Việt về nhà sản xuất tại Hà Nội.
64Ngày 29/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về lĩnh vực y tế.
65Ngày 29/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu ứng dụng giáo dục danh cho trẻ em.
66Ngày 30/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên phiên dịch Nhật Việt cho dự án dài hạn trong 1 tháng.
67Ngày 30/06/2023: Hoàn thành dịch vụ Phiên dịch Nhật Việt về dược phẩm tại HCM.
68Ngày 30/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch tài liệu hợp tác kinh doanh và phiên dịch online.
69Ngày 30/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu vềtình hình bất động sản tại Việt Nam.
70Ngày 30/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu Đề án và thư bảo trợ cho diễn đại Việt Nam tại Nhật Bản.
71Ngày 30/06/2023: Cung cấp thành công dịch vụ check công chứng bản dịch.
72Ngày 30/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu kiểm tra khi sử dụng địa điểm xử lí chất thải.
73Ngày 30/06/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu Hợp đồng cung cấp nhân sự.
74Ngày 30/06/2023: Hoàn thành dịch vụ phiên dịch Nhật Việt giải pháp công nghệ thông tin tại Hà Nội.