Haruka cung cấp dịch thuật online phỏng vấn nhân sự

Tình hình dịch bệnh kéo dài nhưng các tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản vẫn mở rộng tuyển dụng sẵn nhân sự cho đơn vị mình để duy trì, phát triển kinh doanh. Haruka đã cung cấp dịch vụ dịch thuật online qua Zoom cho các khách hàng.

  • Yêu cầu phiên dịch: N1, có nhiều kinh nghiệm trong các buổi phỏng vấn
  • Hình thức: Dịch đuổi Nhật Việt
  • Nội dung: Phỏng vấn nhân sự cho công ty

Cụ thể gần đây Haruka cung cấp phiên dịch cho các doanh nghiệp chuyên về:

1, Lĩnh vực sản xuất, công nghiệp
2, Thi công chống thấm, ngoại thất, kiến trúc
3, Kinh doanh, cung cấp sản phẩm về gỗ

Khách hàng đã lựa chọn được những ứng viên và nhân sự phù hợp qua các buổi phỏng vấn.