Haruka cung cấp dịch thuật online trong lĩnh vực IT

Với tình hình dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, dịch thuật online là giải pháp lựa chọn tối ưu cho các doanh nghiệp. Vừa qua Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ dịch thuật online Nhật Việt về lĩnh vực IT cho khách hàng.

  • Hình thức: dịch online (dịch đuổi)
  • Ngôn ngữ: Nhật Việt – Việt Nhật
  • Nội dung:
    + Giới thiệu về công ty làm về công nghệ thông tin
    + Giới thiệu về sản phẩm văn phòng (máy in, phần mềm, hệ thống IT,…).
    + Chính sách giảm giá mùa covid,…

Nhờ đường truyền internet mạnh, kết hợp sự hỗ trợ của nền tảng Zoom. Cuộc họp và trao đổi của khách hàng được hoàn thành một cách trôi chảy.

Hình ảnh buổi dịch online về IT