Haruka cung cấp phiên dịch cabin Anh-Việt cho sự kiện ở khách sạn Daewoo Hà Nội

Ngày 16/12/2022, Haruka cung cấp phiên dịch cabin Anh-Việt cho sự kiện ở khách sạn Daewoo Hà Nội.

Haruka chuyên cung cấp phiên dịch cabin và thiết bị dịch cabin uy tín tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.