Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt tại Văn phòng công chứng

Chiều ngày 13/12/2022 Haruka đã cung cấp phiên dịch Nhật Việt tại Văn phòng công chứng ở Hà Nội.

Phiên dịch công chứng yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ. Haruka có thể đáp ứng nhanh chóng, sáng đặt lịch, chiều phiên dịch đã có mặt.

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Dịch thuật Haruka.