Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp nội bộ Công ty tại Bình Dương

🗓️ Ngày 9/11/2023 Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp nội bộ Công ty tại Bình Dương

🌐 Phát Triển và Đối Tác Uy Tín: Haruka không chỉ mở rộng tầm vóc địa lý mà còn ngày càng củng cố vị thế của mình trong ngành dịch thuật. Việc cung cấp dịch vụ phiên dịch chất lượng cao cho các sự kiện như cuộc họp nội bộ này là minh chứng cho sự đa dạng và phong phú của danh mục dịch vụ của chúng tôi.

🚀 Đào Tạo và Cải Cách Nội Bộ: Tuy nhiên, Haruka không chỉ chú trọng đến mặt ngoại vi mà còn đặt sự phát triển nội bộ vào tâm điểm. Chúng tôi cam kết đào tạo và cải cách kĩ càng cho nhân viên và cộng tác viên. Bằng cách này, chúng tôi không chỉ đảm bảo rằng mỗi dự án được thực hiện với chất lượng cao mà còn đầu tư vào sự nghiệp và kỹ năng cá nhân của đội ngũ của mình.

Liên Hệ Ngay:

  • 🌐 Website: translation.pro.vn
  • 📧 Email: info@harukavn.com
  • 📞 Điện thoại:  024.6666.6200

Haruka Phiên Dịch –  Kết nối ngôn ngữ, kết nối con người!