Haruka Tạo Dấu Ấn Mạnh Mẽ tại Sự Kiện Toto: 03 Phiên Dịch Nhật Việt Thành Công tại Shinjuku, Tokyo

Ngày 9/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công 03 phiên dịch Nhật Việt cho sự kiện của Toto tại Shinjuku, Tokyo. Điều này không chỉ là một thành tựu lớn đối với Haruka mà còn là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và uy tín của chúng tôi trong lĩnh vực dịch thuật sự kiện.

Sự hiện diện của Haruka tại sự kiện đã đảm bảo rằng giao tiếp diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả. Việc dịch 03 phiên trong sự kiện này không chỉ giúp khách hàng và người tham dự hiểu rõ thông điệp mà còn tạo ra một không khí tích cực và thuận lợi.

Thành công này không chỉ là một bước tiến quan trọng trong sự phát triển của Haruka mà còn là lý do khiến chúng tôi trở thành đối tác tin cậy trong lĩnh vực dịch thuật sự kiện. Uy tín của chúng tôi được củng cố thông qua việc mang lại trải nghiệm dịch thuật xuất sắc và chất lượng cao tại mọi sự kiện.

Liên Hệ Ngay:

  • 🌐 Website: translation.pro.vn
  • 📧 Email: info@harukavn.com
  • 📞 Điện thoại:  024.6666.6200

Haruka Phiên Dịch –  Kết nối ngôn ngữ, kết nối con người!