ĐƠN HÀNG DỊCH THUẬT HARUKA CUNG CẤP THÁNG 2/2021

Tháng 2/2021 Haruka đã hoàn thành 30 đơn hàng dịch thuật ngôn ngữ Nhật, Anh, Ba Lan ở nhiều lĩnh vực: y tế, xây dựng, pháp luật … Khách hàng đã rất hài lòng về chất lượng dịch. Rất mong Haruka tiếp tục được quý khách hàng tin tưởng và ủng hộ sử dụng dịch vụ.

 1. 1/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật công văn về lĩnh vực xây dựng cho KH00003
 2. 1/2/2021: Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt cuộc họp nội bộ công ty cho KH00525
 3. 2/2/2021: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hồ Chí Minh về lĩnh vực y tế cho KH00059
 4. 2/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch từ Ba Lan sang tiếng Việt cho KH00590 tài liệu về pháp luật
 5. 2/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ hiệu đính, check dịch Anh Việt cho KH00333 video về cẩm nang đời sống
 6. 2/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch từ tiếng Việt, tiếng Anh sang tiếng Nhật tài liệu hồ sơ giấy tờ cá nhân cho KH00589
 7. 4/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch, công chứng từ Việt sang Anh tài liệu pháp lý cho KH00591
 8. 5/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về văn hóa ẩm thực Nhật Bản cho KH00002
 9. 5/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Ba Lan đoạn hội thoại, chứng cứ pháp lý cho khách hàng
 10. 6/2/2021: Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt tại Hồ Chí Minh về lĩnh vực y tế
 11. 11/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt các bài kiểm tra trong giáo dục cấp 3
 12. 12/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch từ Việt sang Nhật hợp đồng dịch vụ và các phụ lục hình ảnh đính kèm
 13. 12/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ hiệu đính bản dịch Nhật Việt về hành chính
 14. 15/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu hướng dẫn sử dụng về lĩnh vực văn hóa cho KH00002
 15. 15/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về giáo dục
 16. 17/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật giấy tờ xác nhận
 17. 17/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật hồ sơ giấy tờ cá nhân cho KH00592 như giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh,…
 18. 17/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt giấy tờ thông báo bổ nhiệm trong công ty cho KH00439
 19. 18/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về máy móc thiết bị
 20. 18/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt sang Anh có native check bộ tài liệu hồ sơ pháp lý của công ty như vốn điều lệ, giấy phép, giấy đăng ký đầu tư,….cho KH00593
 21. 19/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật giấy tờ pháp lý cho KH00594: giấy chứng sinh,…
 22. 20/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch, công chứng sao y bộ hồ sơ pháp lý công ty
 23. 23/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ hiệu đính, check dịch Anh Việt video của đài truyền hình về văn hóa Nhật Bản
 24. 23/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật, công chứng các giấy tờ hồ sơ cá nhân cho KH00595
 25. 23/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch nội dung trao đổi thương mại từ Việt sang Nhật cho KH00003
 26. 24/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt hợp đồng chuyển nhượng vốn góp cho khách hàng
 27. 24/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch từ Việt sang Ba Lan giấy tờ cá nhân, như giấy khen nhân viên,…
 28. 26/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch các công văn từ Việt sang Nhật về lĩnh vực xây dựng cho KH00003
 29. 28/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch từ Nhật sang Việt các bản khảo sát, đánh giá chất lượng, sản phẩm của doanh nghiệp
 30. 28/2/2021: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch từ Việt sang Nhật tài liệu giới thiệu công ty về gỗ, thiết kế nội thất.