Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật tại Thái Bình

Công ty dịch thuật Haruka đã cung cấp phiên dịch tiếng Nhật – Việt ở Thái Bình trong 02 ngày 23, 24 tháng 4 năm 2019.

Nội dung: Công ty may mặc của Nhật Bản thăm quan các công ty làm khăn, áo đồng phục, áo thể thao của Việt Nam

Haruka có nhiều phiên dịch viên giỏi trong lĩnh vực dệt may, có thể đi dịch được ở hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi phiên dịch.