Phiên dịch tiếng Nhật cho giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp

Công ty dịch thuật Haruka đã cung cấp Phiên dịch tiếng Nhật cho cuộc họp 13/11/2018 trong công ty về lĩnh vực Thương mại và công nghệ kỹ thuật. 

Công ty dịch thuật Haruka cung cấp dịch vụ Phiên dịch giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp với chi phí hợp lý. Phiên dịch uy tín có chất lượng từng học tập và nghiên cứu nhiều năm tại Nhật Bản.

Dịch về giới thiệu tài liệu về sản phẩm . Nội dung cuộc họp chủ yếu tập trung vào các vấn đề như tình hình thị trường, doanh số bán hàng, marketing…

Ngoài ra sẽ có thể liên quan đến một số vấn đề kỹ thuật như cấu hình máy, điều kiện lắp đặt máy. Ra mắt một sản phẩm hay dịch vụ mới là một công việc vô cùng quan trọng nó đòi hỏi bạn phải mất nhiều thời gian và công sức.

Một sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp có được người tiêu dùng đón nhân hay không phụ thuộc chủ yếu vào quy trình ra mắt của nó. Do vậy, Phiên dịch cũng cần đảm bảo kỹ năng và trau chuốt trong ngôn từ. 

Dưới đây là một vài hình ảnh về buổi Phiên dịch:

Phiên dịch tiếng Nhật cho giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp

Let Haruka bring you the best translation!

Haruka Company is one of leading translation companies with a reasonable price in Hanoi.
Providing translation and interpretation service in English, Japanese, Chinese, Korean, French and German, etc for at home and abroad companies with the collaboration of over 1.000 professional persons .
We have been providing interpretation for Governmental agencies, banks, universities, manufacturer, insurance companies, real estate companies, consultant companies, tourism companies, TV broadcasting, press, etc