Các đơn hàng dịch thuật Haruka cung cấp tháng 11/2021

Tháng 11/2021 Haruka đã cung cấp các dịch vụ biên, phiên dịch, sao y, công chứng cho quý khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau như IT, y tế, ẩm thực, văn hóa, hóa học,… Điển hình là các dự án dịch viết từ điển, dịch AI. Haruka cảm ơn khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1Ngày 2/11/2021: Check dịch, hiệu đính Anh Việt video tài liệu về lĩnh vực bất động sản, văn hóa Nhật Bản
2Ngày 3/11/2021: Biên dịch Nhật Việt trang web của câu lạc bộ đội bóng ở Nhật Bản
3Ngày 4/11/2021: Biên dịch Nhật Việt trang web các trường tiếng ở Nhật
4Ngày 4/11/2021: Biên dịch Nhật Anh tài liệu về kỹ thuật cho khách hàng
5Ngày 5/11/2021: Biên dịch Việt Nhật tài liệu hội thảo, lĩnh vực về gỗ
6Ngày 5/11/2021: Biên dịch Việt Nhật nội quy lao động cho khách hàng
7Ngày 5/11/2021: Biên dịch công chứng Việt Nhật hồ sơ giấy tờ bằng, bảng điểm, giấy đăng ký kết hôn,…
8Ngày 8/11/2021: Biên dịch Nhật Anh tài liệu họp nội bộ trong công ty
9Ngày 8/11/2021: Phiên dịch Nhật Việt tại Hồ Chí Minh về y tế, khám về mắt
10Ngày 10/11/2021: Biên dịch Việt Nhật tài liệu kỹ thuật, biên bản về bãi chôn lấp
11Ngày 10/11/2021: Biên dịch Việt Nhật hợp đồng bảo lãnh cho khách hàng
12Ngày 10/11/2021: Biên dịch Việt Nhật tài liệu về y tế: Đơn thuốc, chẩn đoán bệnh,…
13Ngày 11/11/2021: Biên dịch Nhật Việt tài liệu về kỹ thuật, đá mài,….
14Ngày 11/11/2021: Biên dịch, công chứng Nhật Việt tài liệu hồ sơ cá nhân
15Ngày 12/11/2021: Biên dịch Nhật Việt hợp đồng thỏa thuận đối tác
16Ngày 13/11/2021: Biên dịch Việt Nhật thư đề xuất điều chỉnh giá cho nhà ăn
17Ngày 15/11/2021: Biên dịch Việt Nhật có native check tài liệu thông tin chia sẻ, cảm ơn của tập đoàn
18Ngày 16/11/2021: Biên dịch, công chứng Việt Nhật hồ sơ du học: Hộ khẩu,…
19Ngày 16/11/2021: Phiên dịch Nhật Việt buổi gặp gỡ, họp nội bộ tại Vĩnh Phúc
20Ngày 17/11/2021: Check dịch, hiệu đính Anh Việt video tài liệu về văn hóa, ẩm thực
21Ngày 19/11/2021: Biên dịch, công chứng Việt Nhật hồ sơ hưởng bảo hiểm cho khách: Giấy khai sinh, chứng sinh,…
22Ngày 22/11/2021: Biên dịch Nhật Việt tài liệu website của công ty
23Ngày 22/11/2021: Biên dịch Nhật Việt tài liệu tờ rơi về dao, kỹ thuật
24Ngày 24/11/2021: Biên dịch Nhật Việt File khảo sát về lĩnh vực đời sống Nhật Bản
25Ngày 24/11/2021: Phiên dịch online phỏng vấn tuyển dụng về IT
26Ngày 25/11/2021: Phiên dịch Nhật Việt buổi phỏng vấn bộ phận quản lý tại Hà Nội
27Ngày 25/11/2021: Biên dịch 100 trang tài liệu Nhật Việt về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp
28Ngày 26/11/2021: Biên dịch Nhật Việt cuốn từ điển 
29Ngày 28/11/2021: Biên dịch Việt Anh tài liệu về mỹ phẩm
30Ngày 30/11/2021: Hoàn thành biên dịch Việt Nhật về y tế: 64 kết luận khám sức khỏe của bệnh nhân
31Ngày 30/11/2021: Hoàn thành dịch vụ cung cấp giáo viên dạy tiếng Việt cho người Nhật cả tháng 
32Ngày 30/11/2021: Biên dịch 100 trang tài liệu Nhật Việt ở các lĩnh vực triết học, đời sống, khoa học,… 
33Ngày 30/11/2021: Biên dịch Anh Việt tài liệu về hóa học
Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt tại nhà máy