Các đơn hàng dịch thuật Haruka cung cấp tháng 2/2022

Tháng đầu tiên của năm Nhâm Dần, Haruka đã nỗ lực hết mình, phục vụ xuyên Tết Nguyên Đán với mong muốn đem lại dịch vụ tốt nhất, nhiệt tình nhất đến quý khách hàng. Tháng vừa qua, Haruka đã cung cấp biên phiên dịch ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngôn ngữ với nhiều hình thức như dịch trực tiếp, dịch online. Điển hình là vụ biên dịch và phiên dịch Việt Nhật trong lĩnh vực môi trường. Bên cạnh đó là nhiều dự án dịch viết ngắn hạn, dài hạn cho các tổ chức trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, kĩ thuật, y tế, ẩm thực…

Haruka sẽ luôn cố gắng hết mình để đem lại chất lượng tốt nhất phục vụ quý khách hàng. Hy vọng rằng quý khách hàng tiếp tục ủng hộ dịch vụ dịch thuật chất lượng cao của Haruka.

Sau đây, mời quý vị theo dõi cụ thể các đơn hàng Haruka đã cung cấp trong tháng vừa qua:

1Ngày 02.02: Biên dịch Nhật Việt chú thích về rác thải
2Ngày 03.02: Biên dịch Nhật Việt hướng dẫn sử dụng thiết bị
3Ngày 04.02: Biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật báo cáo về môi trường
4Ngày 04.02: Phiên dịch Nhật Việt online qua zoom về tuyển dụng nhân sự
5Ngày 04.02: Biên dịch Nhật Việt kế hoạch đào tạo công ty
6Ngày 07.02: Check tài liệu của khách hàng
7Ngày 07.02: Check tài liệu Anh Việt giới thiệu về máy đo huyết áp
8Ngày 09.02: Biên dịch Nhật Việt dự thảo kế hoạch hành động về môi trường
9Ngày 10.02: Phiên dịch Nhật Việt online qua team
10Ngày 11.02: Cung cấp việc ghi bản âm thanh từ video tiếng Việt
11Ngày 11.02: Biên dịch Nhật Việt tài liệu kĩ thuật
12Ngày 11.02: Biên dịch Nhật Việt tài liệu cơ khí
13Ngày 11.02: Biên dịch Nhật Việt từ điển
14Ngày 11.02: Biên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt tài liệu về kĩ thuật
15Ngày 13.02: Biên dịch Nhật Việt tài liệu kĩ thuật
16Ngày 14.02: Check Anh Việt tài liệu về ẩm thực
17Ngày 14.02: Biên dịch Nhật Việt từ điển đợt 2
18Ngày 15.02: Biên dịch Nhật Việt tài liệu bổ sung của khách hàng
19Ngày 15.02: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt online tại công ty về kĩ thuật
20Ngày 15.02: Biên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt tài liệu về rác thải
21Ngày 15.02: Phiên dịch online Nhật Việt cuộc họp thương mại về mỹ phẩm
22Ngày 15.02: Biên dịch Nhật Việt video đấu vật
23Ngày 15.02: Biên dịch Nhật Việt tài liệu sáng chế
24Ngày 15.02: Check Anh Việt tài liệu về thiết kế nhà
25Ngày 15.02: Phiên dịch Nhật Việt về cơ khí tại Hà Nội
26Ngày 15.02: Biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh tài liệu giới thiệu về các hoạt động công ty
27Ngày 16.02: Cung cấp phiên dịch Nhật Việt online trong 2 ngày 15.02 và 16.02 về kĩ thuật
28Ngày 17.02: Biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật tài liệu giới thiệu công ty
29Ngày 17.02: Phiên dịch Việt Nhật online qua zoom về môi trường
30Ngày 17.02: Phiên dịch Nhật Việt online qua zoom đánh giá nhân viên công ty
31Ngày 17.02: Biên dịch Việt Anh tài liệu giới thiệu địa danh
32Ngày 18.02: Biên dịch Việt Nhật tài liệu hiện trạng môi trường
33Ngày 18.02: Biên dịch Nhật Việt bằng lái xe
34Ngày 18.02: Biên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh biên bản ghi nhớ cuộc họp lĩnh vực kinh tế
35Ngày 21.02: Biên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt báo cáo đánh giá về môi trường
36Ngày 21.02: Biên dịch Nhật Việt tài liệu hướng dẫn thanh toán chi phí
37Ngày 21.02: Biên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt giáo trình đào tạo
38Ngày 21.02: Biên dịch Anh Việt đơn đăng kí của khách hàng
39Ngày 21.02: Biên dịch Nhật Việt tài liệu kĩ thuật
40Ngày 22.02: Biên dịch Nhật Việt hướng dẫn y tế
41Ngày 24.02: Check layout tài liệu khách hàng
42Ngày 25.02: Phiên dịch kết hợp đồng thời và đuổi Nhật Việt tại Hà Nội về giao thông
43Ngày 25.02: Biên dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt tài liệu kĩ thuật
44Ngày 28.02: Phiên dịch Nhật Việt tại Thái Nguyên về hoạt động văn hóa
45Ngày 28.02: Cung cấp file sau khi chỉnh sửa chữ trong ảnh
46Ngày 28.02: Biên dịch Nhật Việt tài liệu lựa chọn đối tác kĩ thuật
47Ngày 28.02: Biên dịch Nhật Việt tờ rơi về văn hóa
48Ngày 28.02: Cung cấp file sau khi chuyển đổi từ pdf theo đúng yêu cầu khách hàng
49Ngày 28.02: Biên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt báo cáo về xử lý rác thải
50Ngày 28.02: Biên dịch tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt về nhà ở
51Ngày 28.02: Phiên dịch Nhật Việt tuyển dụng nhân sự
52Ngày 28.02: Biên dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật 35 phiếu kết luận y tế