Các đơn hàng dịch thuật Haruka cung cấp tháng 12/2021

Tháng cuối cùng trong năm, Haruka đã cung cấp dịch vụ biên, phiên dịch ở nhiều lĩnh vực, nhiều ngôn ngữ và ở các tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi cung cấp phiên dịch ở các hình thức: dịch trực tiếp, dịch online và điển hình là các vụ dịch cabin Anh Nhật, Việt Nhật. Bên cạnh đó là các dự án dịch viết ngắn hạn như dịch sổ tay, tài liệu giới thiệu, website quảng cáo, phiếu kết luận khám bệnh cho khách hàng.
Chúng tôi hy vọng khách hàng sẽ tiếp tục ủng hộ dịch vụ chất lượng cao của Haruka. Mời quý vị theo dõi cụ thể các đơn hàng chúng tôi đã cung cấp trong tháng vừa qua:

1Ngày 01/12/2021: Biên dịch Anh Việt tài liệu công ty về lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu.
2Ngày 03/12/2021: Phiên dịch cabin từ Nhật sang Việt về chứng khoán
3Ngày 06/12/2021: Biên dịch từ Việt sang Anh, công chứng giấy khai sinh cho khách hàng
4Ngày 07/12/2021: Check dịch tài liệu từ Anh sang Việt về lĩnh vực đời sống
5Ngày 08/12/2021: Dịch từ Việt sang Nhật tài liệu công ty về thực phẩm
6Ngày 09/12/2021: Check dịch Anh Việt tài liệu khoa học
7Ngày 10/12/2021: Phiên dịch Nhật Việt tại Hải Phòng về lĩnh vực y tế (da liễu)
8Ngày 15/12/2021: Biên dịch Nhật Việt thư trao đổi về kinh tế
9Ngày 15/12/2021: Phiên dịch cabin Nhật Anh dự án về lĩnh vực môi trường
10Ngày 16/12/2021: Phiên dịch từ Nhật sang Việt tại phòng khám y tế
11Ngày 16/12/2021: Phiên dịch Nhật Việt họp nội bộ công ty ở Hưng Yên
12Ngày 16/12/2021: Biên dịch Nhật Việt tài liệu an toàn lao động
13Ngày 16/12/2021: Công chứng sao y giấy tờ 
14Ngày 17/12/2021: Biên dịch Nhật Việt bằng lái xe của khách hàng
15Ngày 17/12/2021: Biên dịch từ Anh sang Việt sổ tay hướng dẫn của khách hàng về lĩnh vực thời tiết
16Ngày 17/12/2021: Phiên dịch Nhật Việt thành công buổi phỏng vấn tuyển dụng công ty
17Ngày 17/12/2021: Biên dịch Nhật Việt văn bản liên quan đến AI
18Ngày 18/12/2021: Cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt cho công ty phỏng vấn tuyển dụng nhân sự
19Ngày 18/12/2021: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về lĩnh vực xuất khẩu
20Ngày 20/12/2021: Phiên dịch Nhật Việt về lĩnh vực y tế tại TP HCM
21Ngày 20/12/2021: Check Anh Việt tài liệu giáo dục
22Ngày 20/12/2021: Hoàn thành biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến xử lý rác thải
23Ngày 20/12/2021: Biên dịch từ Việt sang Anh giấy đăng ký kết hôn của khách hàng
24Ngày 22/12/2021: Phiên dịch Nhật Anh Việt tại Hưng Yên về tài chính
25Ngày 23/12/2021: Phiên dịch từ Nhật sang Việt về lĩnh vực y tế tại TP CM
26Ngày 23/12/2021: Check dịch Anh Việt tài liệu về một số thiết bị điện tử
27Ngày 27/12/2021: Hoàn thành biên dịch Nhật Việt tài liệu giới thiệu trường học
28Ngày 27/12/2021: Biên dịch Anh Nhật tài liệu powerpoint quảng cáo của công ty
29Ngày 28/12/2021: Phiên dịch đồng thời Nhật Việt về công tác phòng chống dịch covid tại Vĩnh Phúc
30Ngày 28/12/2021: Cung cấp thành công phiên dịch đồng thời từ Nhật sang Việt về công tác phòng chống dịch covid tại Hà Nam
31Ngày 30/12/2021: Biên dịch tài liệu Việt Anh về nhà máy sản xuất cấu kiện phụ trợ điện gió 
32Ngày 30/12/2021: Biên dịch tài liệu từ tiếng Nhật sang tiếng Việt về lĩnh vực xuất khẩu
33Ngày 30/12/2021: Biên dịch Việt Nhật thư gửi khách hàng
34Ngày 31/12/2021: Biên dịch Việt Nhật 131 phiếu kết luận lĩnh vực y tế
Haruka cung cấp phiên dịch cabin
Haruka cung cấp phiên dịch đuổi Nhật Việt