Haruka cung cấp phiên dịch Việt Nhật cho triển lãm thiết bị xử lý nước thải tại Hồ Chí Minh

Trong 3 ngày 09, 10, 11.11, Haruka cung cấp dịch vụ phiên dịch Việt Nhật cho Triển lãm thiết bị xử lý nước thải tại Hồ Chí Minh.
Phiên dịch Haruka cung cấp là phiên dịch có nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp, có nhiều kiến thức về thiết bị kỹ thuật, vì vậy luôn truyền tải được đúng nội dung mà khách hàng muốn trao đổi về thiết bị kỹ thuật hay ở bất kỳ lĩnh vực nào.
Quý khách có nhu cầu biên phiên dịch ở mọi ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Haruka cung cấp phiên dịch Việt Nhật cho triển lãm thiết bị xử lý nước thải tại Hồ Chí Minh