Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Hà Nội

Trong 5 ngày, từ ngày 7/11 đến ngày 11/11, Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt về lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Hà Nội.

Kế toán, kiểm toán là công việc không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức liên doanh nước ngoài, hay hoạt động đa quốc gia nào. Và kế toán, kiểm toán đòi hỏi phải sử dụng rất nhiều các ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đáp ứng tốt điều này bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Haruka cung cấp phiên dịch có nhiều kinh nghiệm, am hiểu các thuật ngữ, chuẩn mực kế toán, kiểm toán.

Quý khách có nhu cầu biên phiên dịch nhiều lĩnh vực ở mọi ngôn ngữ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt lĩnh vực kế toán, kiểm toán tại Hà Nội từ ngày 7/11 đến 11/11