Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt ở Thái Bình, về lĩnh vực nông thủy sản

Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch tiếng Nhật-Việt trong 3 ngày (ngày 8/11, 9/11, 10/11) tại tỉnh Thái Bình về lĩnh vực nông thủy sản.

Quý khách cần phiên dịch ở Thái Bình thì liên hệ với Haruka:

Email: info@harukavn.com
Điện thoại: 024.6666.6200