Haruka đã cung cấp phiên dịch Việt – Nhật về lĩnh vực IT, sản xuất điện

Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Việt – Nhật cho các buổi phỏng vấn kỹ sư về lĩnh vực IT ở Hà Nội và lĩnh vực sản xuất điện ở Hồ Chí Minh.

Phiên dịch Mrs Han đã tham gia rất nhiều các dự án dịch thuật của Haruka tiêu biểu như: Biên dịch tài liệu kỹ thuật, phiên dịch đàm phán thương mại, phiên dịch hướng dẫn sử dụng phần mềm, phiên dịch sản xuất linh kiện điện tử …

Phiên dịch viên Mrs Thuy đã tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, trình độ tiếng Nhật N1; có kinh nghiệm thông dịch 8 năm về mảng nội thất, điện tử, thời trang; trong đó có 4 năm thông dịch chuyên nghiệp tại nhiều tỉnh thành tại Nhật Bản.