Haruka cung cấp phiên dịch Việt – Nhật lĩnh vực y tế tại Hồ Chí Minh

Ngày 26 và ngày 29/6/2020, Haruka đã cung cấp phiên dịch Việt –Nhật về lĩnh vực y tế tại Hồ Chí Minh
Nội dung dịch liên quan tới trao đổi thông tin giữa khách hàng và bác sĩ.

Phiên dịch viên Mrs Hồng đã có thời gian sinh sống và làm việc ở Nhật 5 năm, làm thông dịch viên ở nghiệp đoàn 2 năm; từng đảm nhiệm phiên dịch trong các cuộc họp về lĩnh vực y tế.

Quý khách có nhu cầu về biên phiên dịch Việt – Nhật xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Haruka
Địa chỉ: Số 40, đường Gamuda Gardens 2-3, khu đô thị Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
Website: http://harukavn.com; https://translation.pro.vn/ 
Tel: 024-66666-200 / 0966-05-2200 / 0917-79-1186 / 0981-03-7880 / 0944-40-8822/ 0911-03-8855