Haruka cung cấp phiên dịch thì thầm tiếng Nhật về an toàn giao thông tại Bình Dương

Haruka cung cấp thành công phiên dịch thì thầm (Dịch đồng thời) tiếng Nhật tại Bình Dương về an toàn giao thông vào ngày 12/6/2020

Thành phần tham dự gồm: Đại diện Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia; Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ giáo dục và đào tạo;  đại diện của các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương, đại diện công ty.

Nội dung phiên dịch: Thực trạng giao thông ở Việt Nam; báo cáo công tác thực hiện đội mũ bảo hiểm của học sinh các cấp tại địa phương; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Phiên dịch Haruka có 22 năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm dịch đuổi, dịch cabin các sự kiện lớn ở trong và ngoài nước tiêu biểu như họp BOD, BOM, họp hội đồng cổ đông và nhiều các thương vụ M&A (Sagawa express, Sapporo Bear, Nissin Food…), dịch cho các nguyên thủ quốc gia.

Quý khách có nhu cầu về biên phiên dịch các ngôn ngữ xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Haruka
Địa chỉ: Số 40, đường Gamuda Gardens 2-3, khu đô thị Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội
Website: http://harukavn.com; https://translation.pro.vn/ 
Tel: 024-66666-200 / 0966-05-2200 / 0917-79-1186 / 0981-03-7880 / 0944-40-8822/ 0911-03-8855