Điều cần chú ý khi dịch tiếng Anh Mỹ và tiếng Anh Anh

Trước tiên, phát âm và ngữ điệu khi nói khác nhau. Sự khác nhau giữa tiếng Anh mà phát thanh viên của đài BBC nước Anh và tiếng Anh mà phát thanh viên đọc tin tức của đài ABC của Mỹ chắc chắn sẽ được người đang học tiếng Anh nhận ra ngay.

Nếu là người biết nói tiếng Anh ở một mức độ nào đó thì cũng nên chú ý đến cách hành văn pha chút kiêu sa của tiếng Anh Anh.

Trong văn bản, có một số điểm khác nhau về cách sử dụng từ đơn, ngữ pháp, mạo từ, giới từ, vv. Một trong những đặc trưng lớn của tiếng Anh Anh là cách hành văn tương đối lịch sự.

Ngược lại, văn bản của tiếng Anh Mỹ lại có đặc trưng là truyền đạt nội dung một cách thẳng thắn. Trong tiếng Anh Anh, có không ít câu văn có cách hành văn nói lòng vòng, cần phải đọc kỹ mới hiểu được.

Với việc hiểu sự khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ và phát huy đặc trưng của từng ngôn ngữ này thì có thể thực hiện biên dịch tiếng Anh có chất lượng tốt hơn và thích hợp với mục đích sử dụng hơn.

Dưới đây, tôi xin giới thiệu về các mục đích sử dụng khác nhau của văn bản dịch dựa theo sự khác biệt này.

Dịch trang web và tờ rơi

Trong trường hợp này, người đọc văn bản được dịch ra thuộc nhiều kiều người thuộc vùng nói tiếng Anh với lứa tuổi và nghề nghiệp khác nhau.

Mặt khác, cũng có trường hợp tài liệu đó được những người nước ngoài khác biết tiếng Anh đọc.

Do vậy, nên dịch sang tiếng Anh bằng tiếng Anh Mỹ với đặc trưng là có cách hành văn đơn giản và đi thẳng vào vấn đề.

Dịch Hợp đồng

Dựa theo luật của nước Anh hay luật của nước Mỹ?

Khi đó cần biên dịch sang tiếng Anh phù hợp với luật của từng nước.

Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của ngành chế tạo, tài liệu kỹ thuật liên quan đến bảo hành sản phẩm, tài liệu liên quan đến y tế thì về cơ bản nên biên dịch bằng tiếng Anh Mỹ.

Những người nói tiếng Anh Mỹ có tần suất sử dụng chúng cao và có nhiều biên dịch viên nên giá biên dịch sẽ rẻ hơn so với dịch sang tiếng Anh Anh.

Giấy tờ xin visa, giấy chứng nhận

Cần xác nhận trước xem quốc gia nơi đi đến là khu vực nói tiếng Anh Anh hay tiếng Anh Mỹ.

Tại các cơ quan công của khu vực nói tiếng Anh Anh, nếu nộp giấy tờ bằng tiếng Anh Mỹ thì được coi là viết sai lỗi chính tả và có thể có trường hợp hồ sơ không được chấp nhận.

Luận văn

Trường hợp luận văn thì hầu hết sẽ được viết bằng tiếng Anh Mỹ.

Nếu như được yêu cầu là hãy dịch sang tiếng Anh Anh thì nên sử dụng tiếng Anh Anh với chức năng rà soát lỗi và chỉ định người nước Anh bản ngữ hiệu đính.