Các dự án dịch thuật Haruka đã cung cấp trong tháng 5/2022

Haruka là đơn vị cung cấp dịch vụ biên, phiên dịch ở mọi lĩnh vực và mọi ngôn ngữ.

Khi tình hình covid trở nên lắng dịu thì hoạt động kinh doanh của các ngành nghề cũng bắt đầu có sự khởi sắc trở lại, do đó nhu cầu về biên phiên dịch cũng có xu hướng phát triển hơn so với các tháng trước. Trong tháng 5/2022, Haruka đã hoàn thành nhiều dự án biên phiên dịch, hiệu đính tài liệu đa dạng trong nhiều lĩnh vực: văn hoá xã hội, du lịch, báo cáo tài chính, ẩm thực, điển hình là các dự án phiên dịch Nhật Việt cho người Nhật đi khám bệnh tại bệnh viện ở Hồ Chí Minh, dịch đuổi Nhật Việt trong các cuộc họp của công ty với quy mô vừa và lớn.

Phiên dịch Nhật Việt cho khách hàng người Nhật đi khám tại bệnh viện

Haruka cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Sau đây, mời các bạn theo dõi các đơn hàng chúng tôi đã thực hiện trong tháng 5 vừa rồi:

Ngày 05/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật thư kiến nghị đề xuất cho khách hàng

Ngày 06/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu xây dựng nội dung web của khách hàng

Ngày 06/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt nội dung của ứng dụng phòng chống thiên tai

Ngày 07/05/2002: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp công ty tại Hưng Yên

Ngày 09/05/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp công ty tại Hưng Yên

Ngày 09/06/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt thư trao đổi giữa đối tác Nhật Bản và Việt Nam về vấn đề tu nghiệp sinh

Ngày 10/05/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp công ty tại Hưng Yên

Ngày 10/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt lời bài hát để làm nội dung marketing trên youtube

Ngày 10/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật thư kiến nghị cho khách hàng

Ngày 10/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt về Nội quy lao động cho khách hàng

Ngày 11/05/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp công ty tại Hưng Yên

Ngày 11/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt về Hợp đồng lao động

Ngày 12/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt và công chứng dịch Học bạ và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho khách hàng

Ngày 13/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật báo cáo sự cố đồ ăn cho khách hàng cung cấp suất ăn công nghiệp

Ngày 16/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật thư kiến nghị cho khách hàng

Ngày 17/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu có nội dung về đào tạo cho khách hàng

Ngày 18/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu hợp đồng cho thuê nhà

Ngày 18/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật thư kiến nghị cho khách hàng

Ngày 18/05/2022: Cung cấp dịch vụ sao y bằng cấp cho khách hàng

Ngày 19/05/2022: Cung cấp dịch vụ native check Anh Việt cho tài liệu với nội dung về du lịch 

Ngày 20/052022: Cung cấp dịch vụ công chứng dịch giấy tờ cá nhân cho khách hàng như: Bằng cấp, chứng chỉ…

Ngày 23/05/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt hỗ trợ khách hàng đi khám bệnh 

Ngày 23/05/2022: Cung cấp dịch vụ native check Việt Anh với nội dung về văn hoá nghệ thuật 

Ngày 23/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt sổ tay hướng dẫn cho khách hàng

Ngày 24/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu nội dung dàn trang của tạp chí

Ngày 24/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu với nội dung về ngành gỗ

Ngày 25/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Việt Nhật cho tài liệu với nội dung về tiến độ thi công

Ngày 26/05/2022: Cung cấp dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho cuộc họp công ty tại Hưng Yên

Ngày 26/05/2022: Cung cấp dịch vụ native check cho tài liệu Anh Việt với nội dung về ẩm thực Nhật Bản

Ngày 27/05/2022: Cung cấp dịch vụ biên dịch Nhật Việt và công chứng dịch cho báo cáo tài chính của khách hàng

Ngày 31/05/2022: Hoàn thành biên dịch Việt Nhật cho 22 kết luận y tế