Các đơn hàng dịch thuật đã cung cấp trong tháng 9/2023 của Dịch thuật Haruka

STTNội dungLoại hìnhMã ĐH
1Ngày 1/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Anh cho cuộc họp  nhà máy tại TP. Hồ Chí Minh.PD1060
2Ngày 1/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Anh về Quy định của Trạm ở nước ngoài dành cho nhân viên tại Hà Nội.PD1074
3Ngày 2/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt Hợp đồng bất động sảnBD1081
4Ngày 2/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến Giấy phép đưa lao động đi nước ngoàiBD1088
5Ngày 4/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt hồ sơ ngân hàng và bảng lương.BD1083
6Ngày 5/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt giấy phép quản lý.BD1086
7Ngày 5/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Anh Việt hồ sơ bảng điểm học bạ và các giấy tờ khác của Đại học Nhật BảnBD1093
8Ngày 5/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ Layout tài liệu cá nhân.L1091
9Ngày 5/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt Hộ chiếu, Hộ khẩu.BD1094
10Ngày 6/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt giấy phép công tyBD1087
11Ngày 7/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật Việt cho doanh nghiệp  tại TP. Hồ Chí Minh.PD1034
12Ngày 7/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật Việt tham quan và làm việc với nhà máy tại Hà Nội.PD1071
13Ngày 7/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật Việt đàm phán thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.PD1076
14Ngày 7/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Anh tài liệu xác nhận số dư ngân hàng.BD1100
15Ngày 7/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Anh tài liệu cá nhân.BD1101
16Ngày 7/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt online cho doanh nghiệp tại Hà Nội.PD1098
17Ngày 8/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu lưu trữ thông tin cá nhân.BD1092
18Ngày 8/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu cá nhân.BD1089
19Ngày 8/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  lồng tiếng chèn phụ đề video (48 video). 1090
20Ngày 8/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật Việt cho doanh nghiệp kem đánh răng tại TP. Hồ Chí Minh.PD1104
21Ngày 11/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt sản phẩm dinh dưỡng được cấp bằng sáng chế.BD1024
22Ngày 11/9/2023  Haruka cung cấp thành công dịch vụ  lồng tiếng chèn phụ đề video. 1099
23Ngày 12/9/2023 Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt cho doanh nghiệp tại Hưng Yên.PD1054
24Ngày 12/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt chương trình đào tạo sản xuất.BD1099
25Ngày 13/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt Đàm phán kinh doanh vật liệu chống thấm biến tính bê tông tại Hà Nội.PD1097
26Ngày 13/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Anh Việt tài liệu công tyBD1109
27Ngày 13/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Anh Nhật về bảo hiểm.BD1112
28Ngày 13/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Anh Việt đơn đặt hàng.BD1113
29Ngày 15/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt kiểm toán doanh nghiệp  tại TP. Hồ Chí Minh.PD1032
30Ngày 15/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ check Nhật Việt tài liệu cá nhân.C1110
31Ngày 15/9/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch tại tỉnh Tuyên Quang về lĩnh vực pháp luậtPD1114
32Ngày 16/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu học bạ, xác nhận tốt nghiệp tạm thời.BD1119
33Ngày 18/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu mẫu đơn xin việc.BD1117
34Ngày 11/9/2023 ~ 19/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về bài giảng, hướng dẫn chăm sóc y tế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Trà Vinh.PD1096
35Ngày 19/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt về Hội nghị thực phẩm sức khỏe (thực phẩm, thực phẩm sức khỏe, mỹ phẩm, OTC, phát triển sản phẩm bán thuốc) tại Tokyo.PD1111
36Ngày 19/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu Quy định về thẩm quyền phê duyệt.BD1118
37Ngày 19/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ layout tài liệu cá nhân.L1120
38Ngày 20/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu bằng và bảng điểm đại học.BD1126
39Ngày 20/9/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hưng Yên.PD1122
40Ngày 20/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến sách trắng.BD1116
41Ngày 20/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ layout tài liệu cá nhân.L1124
42Ngày 20/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu kết quả khám sức khỏe.BD1106
43Ngày 21/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Anh Việt và công chứng dịch tài liệu cá nhân.BD1127
44Ngày 21/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật Việt khảo sát cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội.PD1059
45Trong 2 ngày 20 và 21/9/2023 Haruka cung cấp phiên dịch Nhật – Trung tại tỉnh Long An.PD1108
46Ngày 21/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  lồng tiếng chèn phụ đề 13 video. 1121
47Ngày 21 và 22/9/2023 Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt về lĩnh vực phát điện tại Hà Nội.PD1125
48Ngày 22/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu lý do du học.BD1129
49Ngày 23/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt catalog.BD1135
50Ngày 25/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về ứng dụng phòng chống thiên tai cho thành phố Tottori.BD1128
51Ngày 26/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến sinh thái môi trường.BD1131
52Ngày 26/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu Phụ kiện đi kèm sản phẩm.BD1133
53Ngày 26/9/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch online Nhật Việt về lĩnh vực pháp chế.PD1132
54Ngày 26/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu liên quan đến bằng, bảng điểm hộ chiếu công chứng.BD1137
55Ngày 28/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật Việt cho cuộc gặp gỡ chính quyền tỉnh Kiên Giang, gặp gỡ các công ty xây dựng tại Phú Quốc.PD1028
56Ngày 27/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Anh tài liệu liên doanh nghiệp.BD1138
57Ngày 27/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu giấy xác nhận sinh viên.BD1142
58Ngày 28/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật Việt cho cuộc đàm phán thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.PD1073
59Ngày 28/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ cabin Anh Việt về dinh dưỡng Vitamin K2 tại Hà Nội.PD1062
60Từ ngày 1/9/2023 ~ 30/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật Việt cho doanh nghiệp về Thành lập doanh nghiệp, kiểm toán tại đại học xây dựng Hà Nội.PD1017
61Ngày 29/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu hướng dẫn cài đặt.BD1123
62Ngày 29/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu về lĩnh vực giáo dục.BD1139
63Ngày 30/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu liên quan đến y dược.BD1103
64Ngày 30/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ biên dịch Nhật Việt Phiếu kết luận y tế.BD1148
65Trong 03 ngày (28,29,30/9/2023) Haruka cung cấp phiên dịch lắp đặt thiết bị tại Rạch GiáPD1029
66Ngày 30/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  lồng tiếng chèn phụ đề 6 video.BD1143
66Từ ngày 1/9/2023 ~ 30/9/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật Việt cho dự án tại Phú QuốcPD1143

Dịch thuật Haruka cung cấp phiên dịch Lễ ký kết