Các đơn hàng dịch thuật đã cung cấp trong tháng 11/2023 của Dịch thuật Haruka

STTNội dungLoại hìnhMã ĐH
1Trong hai ngày 1-2/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ thu âm tiếng Đức được thực hiện bởi người bản xứ về nội dung hướng dẫn du lịch tại thành phố Hà Nội.T1233
2Ngày 2/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch online Nhật- Việt cho một công ty tại Hà Nội.PD1234
3Ngày 2/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật- Việt tài liệu giới thiệu công ty.BD1230
4Ngày 3/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch cabin Anh – Việt cho Hội thảo y tế ở tỉnh Thái Bình.PD1115
5Ngày 3/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho một buổi hội nghị tại thành phố Tokyo.PD1240
6Trong bốn ngày 3, 4, 5, 6/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt về lĩnh vực pháp lý tại thành phố Đà Nẵng.PD1242
7Trong hai ngày 6-7/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho buổi đàm phán của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội.PD1236
8Trong ba ngày 7, 8, 9/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch kiểm toán tại tỉnh Bình Dương.PD1178
9Trong năm ngày 7, 8, 9, 10, 11/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật cho khóa tập huấn tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.PD1243
10Ngày 8/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan tới nội quy của một công ty.BD1226
11Ngày 8/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho một cuộc họp tại thành phố Hà Nội.PD1229
12Trong hai ngày 8-9/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch online Nhật – Việt về đào tạo.PD1102
13Trong hai ngày 8-9/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho buổi tới thăm và làm việc vưới công ty thực phẩm và siêu thị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh.PD1231
14Trong ba ngày 8, 9, 10/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho triển lãm tại thành phố Hồ Chí MinhPD1134
15Ngày 9/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công 03 phiên dịch Nhật – Việt cho một buổi giới thiệu sản phẩm tại thành phố Tokyo.PD1222
16Trong hai ngày 8-9/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho buổi phỏng vấn của một công ty tại thành phố Hà Nội.PD1235
17Ngày 9/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan tới vệ sinh thực phẩm của một công ty.BD1261
18Ngày 10/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan tới báo cáo kiểm toán của một công ty.BD1251
19Ngày 10/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt tài liệu của một công ty.BD1245
20Ngày 10/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt tài liệu cho Đại sứ quán Nhật Bản tại thành phố Hà Nội.BD1258
21Ngày 10/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Nhật liên quan tới giấy chứng nhận kết hôn cho một khách hàng.BD1257
22Ngày 10/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch online Nhật – Việt cho một công ty tại thành phố Hà Nội.PD1262
23Ngày 11/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Nhật liên quan tới quy trình sơ chế hoa của một công ty.BD1268
24Ngày 12/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt hồ sơ cho một công ty.BD1249
25Trong bốn ngày 13, 14, 16, 24/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho nhà máy dược phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh.PD1200
26Ngày 13/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt sổ tay hướng dẫn của một công ty.BD1260
27Ngày 13/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Nhật liên quan tới hợp đồng thuê văn phòng.BD1263
28Ngày 13/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật về y tế của một công ty tại thành phố Hà Nội.PD1264
29Ngày 14/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ đánh gõ chữ văn bản.L1270
30Ngày 14/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch online Nhật – Việt cho một công ty.PD1269
31Ngày 14/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Nhật liên quan đến cải tiến quy trình máy móc của một công ty tại thành phố Hà Nội.BD1272
32Ngày 14/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan đến giấy tờ cho Đại sứ quán tại thành phố Hà Nội.BD1273
33Ngày 14/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan tới quy định của công ty.BD1252
34Trong bốn ngày 14, 15, 16, 17/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật cho một hội nghị tại thành phố Hà Nội.PD1256
35Trong bốn ngày 14, 15, 16, 17/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật cho một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.PD1247
36Trong hai ngày 14-15/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật cho một buổi gặp mặt của một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.PD1246
37Ngày 14/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch online Nhật – Việt cho một công ty.PD1237
38Trong hai ngày 15-16/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho một buổi đến thăm của một công ty tại thành phố Hà Nội.PD1244
39Ngày 15/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch online Nhật – Việt cho một công ty.PD1277
40Ngày 16/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho ngân hàng tại thành phố Hà Nội.PD1223
41Ngày 16/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt về giáo dục cho một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.PD1241
42Ngày 16/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan tới tài liệu cho một công tyBD1248
43Ngày 16/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Bồ Đào Nha – Việt cho khách hàng.BD1289
44Trong hai ngày 16-17/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật cho buổi thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao tại thành phố Hà Nội và thành phố Hạ Long.PD1266
45Ngày 16/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Nhật bản khảo sát của công ty.BD1255
46Trong hai ngày 16-17/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật cho buổi đàm phán tại thành phố Hà Nội và thành phố Hạ Long.PD1266
47Ngày 17/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Anh liên quan đến giấy chứng nhận khai sinh của một công ty.BD1280
48Ngày 20/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan đến bản khảo sát của một công ty.BD1282
49Ngày 20/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Anh cho một công ty.BD1286
50Trong bốn ngày 21, 22, 23, 24/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho một cuộc hội thảo tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội.PD1141
51Trong bốn ngày 21, 22, 23, 24/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt liên quan đến triển lãm.PD1188
52Trong ba ngày 21, 22, 23/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho một cuộc triển lãm của một công ty tại thành phố Hà Nội.PD1275
53Ngày 21/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Anh – Việt cho một khách hàng.PD1285
54Ngày 21/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Anh – Việt cho một công ty.C1283
55Ngày 21/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Nhật liên quan tới giấy xác nhận thu nhập của một công ty.BD1291
56Ngày 22/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ check dịch thuật bản dịch của một khách hàng.C1288
57Ngày 22/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Nhật liên quan đến lĩnh vực bói toán cho khách hàng.BD1292
58Ngày 23/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Nhật liên quan đến một bức thư của một công ty.BD1302
59Ngày 23/11/2023  Haruka đã hoàn thành dịch vụ check chứng chỉ JLPT N1 của một khách hàngC1299
60Ngày 24/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan đến giấy tờ của Đại sứ quán Nhật Bản tại thành phố Hà Nội.BD1298
61Ngày 24/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch cabin Anh – Việt về tài chính ngân hàng.PD1301
62Ngày 24/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật cho một buổi thăm quan của chính phủ.PD1303
63Ngày 25/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật về điện thoại y tế cho một công ty.PD1309
64Trong ba ngày 24, 25, 26/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho truyền hình Kansai.PD1276
65Ngày 24/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho một trung tâm.BD1271
66Ngày 24/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan tới quy tắc ứng xử của một công ty.BD1274
67Ngày 24/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan đến văn bản cho khách hàng của một công ty.BD1284
68Ngày 24/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Ả Rập – Việt về gạch men và gốm sứ của một công ty.PD1297
69Ngày 27/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho một công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.BD1306
70Ngày 27/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Nhật cho một công ty.BD1295
71Ngày 27/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt về y tế tại thành phố Tokyo.PD1250
72Ngày 27/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật cho Đài truyền hình Nagasaki.PD1313
73Ngày 28/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ đánh máy cho một công ty.L1314
74Ngày 28/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt – Nhật cho Đại sứ quán Nhật Bản tại thành phố Hà Nội.BD1315
75Ngày 28/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho một công ty tại thành phố Hà Nội.PD1316
76Ngày 28/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho một công ty.BD1307
78Trong hai ngày 28-29/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật cho một công ty tại thành phố Hà Nội.PD1311
79Trong hai ngày 28-29/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Việt – Nhật về một buổi đàm phán tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Bình Dương.PD1294
80Ngày 29/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho một công ty.BD1305
81Ngày 29/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho một công ty tại tỉnh Hưng Yên.PD1300
82Ngày 29/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho một cuộc phỏng vấn của một công ty tại thành phố Hà Nội.PD1238
83Ngày 29/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan tới tài liệu của một công ty.BD1239
84Ngày 30/11/2023 Haruka đã cung cấp thành công dịch vụ phiên dịch Nhật – Việt cho một khách hàng tại tỉnh Kiên Giang.PD1228
85Ngày 30/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan đến phương pháp kiểm tra dạ dày.BD1304
86Ngày 30/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt cho Đại sứ quán Việt Nam tại thành phố Hà Nội.BD1319
87Ngày 30/11/2023 Haruka đã hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật – Việt liên quan đến tài liệu của một công ty.BD1320
88Ngày 04/09 ~ 04/11/2023 Haruka hoàn thành dịch vụ dạy tiếng Việt cho người Nhật trong 3 tháng. 1209

Dịch thuật Haruka cung cáp phiên dịch cho sự kiện được đăng tải trên báo chí