Đơn hàng dịch thuật Haruka cung cấp trong tháng 1/2020

Tháng 1/2020, công ty Haruka hoàn thành tốt đẹp các đơn hàng dịch thuật ngôn ngữ Nhật, Trung, Lào, Hàn. Đặc biệt, chúng tôi tự hào đã cung cấp thành công phiên dịch tiếng Lào, Đức, Indonesia và phiên dịch cabin Nhật – Việt cho dự án ý tưởng trẻ thơ… Các đơn hàng này, chúng tôi đã hoàn thành đúng thời hạn và được khách hàng đánh giá cao bởi  tính chính xác, khoa học.

Sau đây là các đơn hàng mà chúng tôi đã thực hiện:

 1. Ngày 5/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt danh sách từ vựng cho KH00002
 2. Ngày 6/1/2020: Haruka cung cấp dịch vụ hiệu đính, check dịch Anh Việt bài viết về đài truyền hình Nhật Bản cho KH00333
 3. Ngày 6 và ngày 7/1/2020: Haruka cung cấp thành công Phiên dịch Nhật – Việt tại Nha Trang cuộc họp trao đổi về nhu cầu xây dựng nhà tuyết cho KH00461
 4. Ngày 6/1/2020 Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Anh về 3 bài viết Website cho KH00016
 5. Ngày 6 và 8/1/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Anh Việt tại Hà Nội về đầu tư lĩnh vực gỗ cho KH00308
 6. Ngày 7/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt video script cho KH00003
 7. 3 ngày vừa qua ngày 7,8,9/1/2020: Haruka cung cấp thành công Phiên dịch Việt – Trung tại Hồ Chí Minh về lắp đặt mạng cho KH00458
 8. Ngày 9/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Việt – Nhật bằng, Bảng điểm và công chứng cho KH00470
 9. Ngày 9/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Việt – Nhật về Giấy Đăng ký kết hôn và Hộ khẩu cho KH00471
 10. Ngày 10/1/2020: Haruka cung cấp thành công Phiên dịch Đức – Việt (có bằng chuyên ngành tiếng Đức) tại văn phòng công chứng ở Hà Nội về thủ tục cam kết tài sản riêng.
 11. Ngày 10/1/2020: Haruka cung cấp thành công Phiên dịch Nhật – Việt tại Tokyo, Nhật Bản về các thủ tục của 3 kỹ sư mới cho KH00420
 12. Ngày 10/1/2020: Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật– Việt về bức thư gửi cho KH00003
 13. Ngày 12/1/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Việt – Nhật tại Bến Tre cho KH00442
 14. Ngày 12/1/2020: Haruka cung cấp thành công 2 phiên dịch Cabin Việt – Nhật tại Hà Nội về buổi Chung kết ý tưởng trẻ thơ cho KH00004
 15. Ngày 12/1/2020: Haruka cung cấp thành công biên dịch Anh – Việt các tài liệu công ty cho KH00472
 16. Ngày 13/1/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật – Việt tại Vĩnh Phúc cho Lãnh đạo công ty và UBND tỉnh cho KH00004
 17. Ngày 13/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Lào – Việt về biên bản đối chiếu công nợ cho KH00430
 18. Ngày 14/1/2020: Haruka cung cấp thành công Phiên dịch Việt – Nhật tại Hà Nội về Giới thiệu sản phẩm cho trường Đại học Y cho KH00446
 19. Ngày 14/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Việt – Nhật về thực phẩm chức năng cho KH00100
 20. Ngày 15/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Việt – Nhật văn bản luật về lĩnh vực xây dựng cho KH00003
 21. Ngày 15/1/2020: Haruka cung cấp dịch vụ hiệu đính, check dịch Anh Việt bài viết về đài truyền hình Nhật Bản cho KH00333
 22. Ngày 15/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt về kiểm soát chất lượng biên phiên dịch cho KH00016
 23. Ngày 16/1/2020: Haruka cung cấp thành công Phiên dịch Nhật – Việt tại Hà Nội về Truyền hình cho KH00085
 24. Ngày 16/1/2020: Haruka cung cấp thành công 2 Phiên dịch Nhật – Việt tại Hà Nội cho Bộ trưởng, cơ quan chính phủ KH00004
 25. Ngày 16/1/2020: Haruka cung cấp thành công 2 Phiên dịch Nhật – Việt Tại Hà Nội về trao đổi với kỹ sư cho KH00006
 26. Ngày 17/1/2020: Haruka cung cấp thành công biên dịch, công chứng giấy khám bệnh viện từ tiếng Đức sang Việt cho KH00477
 27. Ngày 17/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt về sổ tay hướng dẫn cho KH00003
 28. Ngày 17/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt về Kế hoạch hoạt động cho KH00002
 29. Ngày 17/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Việt- Indonesia về quảng cáo cho KH00479
 30. Ngày 18/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Việt- Nhật về bài viết Web cho KH00227
 31. Ngày 18/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Việt- Indonesia về quảng cáo đồng hồ cho KH00479
 32. Ngày 21/1/2020: Haruka cung cấp dịch vụ hiệu đính, check dịch Anh Việt bài viết về đài truyền hình Nhật Bản cho KH00333
 33. Ngày 21/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt về Hướng dẫn vào suối nước nóng cho KH00003
 34. Ngày 21/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch, công chứng Việt –Hàn Giấy đăng ký kết hôn cho KH00480
 35. Ngày 22/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Việt – Anh về hợp đồng mua bán nhà đất cho KH004776
 36. Ngày 22/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt về hợp đồng lao động cho KH00003
 37. Ngày 22/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt về đạo thiên chúa cho KH00003
 38. Ngày 22/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt về sổ tay hướng dẫn TNS cho KH00003
 39. Ngày 27/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt về dự án khai thác thị trường cho KH00002
 40. Ngày 31/1/2020: Haruka cung cấp thành công Biên dịch Nhật – Việt về thị trường cho KH00002