Các đơn hàng dịch thuật đã cung cấp trong tháng 8/2023 của Dịch thuật Haruka

STTNội dungLoại hìnhMã ĐH
1Ngày 1/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu hồ sơ cá nhânBD989
2Ngày 1/8/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật – Việt về Đàm phán kinh doanh (đại lý sơn ô tô, hóa chất) tại thành phố Hồ Chí Minh.PD986
3Ngày 1/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu hồ sơ cá nhânBD987
4Ngày 2/8/2023: Hoàn thành dịch vụ check Nhật Việt về tài liệu cá nhân.C996
5Ngày 2/8/2023: Hoàn thành dịch vụ check Anh Việt về tài liệu cá nhân.C985
6Ngày 2/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu liên quan đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam.BD995
7Ngày 2/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD997
8Ngày 3/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD998
9Ngày 3/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nga Việt về tài liệu liên quan đến hồ sơ cá nhânBD1000
10Ngày 3/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch tài liệu về các bài phát biểu quan trọng cho hội thảoL1001
11Ngày 3/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch tiếng Ả Rập về tài liệu liên quan đến dự án khu đô thị.BD1003
12Ngày 3/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến lĩnh vực y tế.BD999
13Ngày 4/8/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật – Việt cho doanh nghiệp tại Tokyo và SapporoPD902
14Ngày 4/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu 13 videoBD993
15Ngày 4/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD1005
16Ngày 5/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD1012
17Ngày 7/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD1008
18Ngày 8/8/2023: Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hà Nội về gặp gỡ trao đổi với đối tác.PD1010
19Ngày 9/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt về tài kiệu liên quan đến Cục Văn hóa.BD1016
20Ngày 9/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về nội dung phỏng vấn khám sức khỏe.BD1007
21Ngày 9/8/2023: Hoàn thành dịch vụ lồng tiếng, chèn phụ đề  Nhật ViệtC1020
22Ngày 10/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về hợp đồngBD1011
23Ngày 10/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt sang Nhật về tài liệu cá nhân.BD1013
24Ngày 10/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD1019
25Ngày 10/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD1022
26Ngày 10/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD1015
27Ngày 13/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu liên quan đến chuyến công tác Fukuoka.BD1027
28Ngày 14/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD994
29Ngày 14/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD1033
30Ngày 15/8/2023: Hoàn thành dịch vụ layout tài liệu  về tài liệu cá nhân.L1036
31Ngày 16/8/2023: Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hà Nội về lĩnh vực thiết bị y tế.PD1037
32Ngày 17/8/2023: Hoàn thành dịch vụ check Anh Việt về tài liệu cá nhân.C1018
33Ngày 17/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD1023
34Ngày 17/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về giấy phép quản lý.BD1031
35Ngày 17/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu hồ sơ cá nhânBD1038
36Ngày 17/8/2023: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về họp nội bộ công ty cho một doanh nghiệp ở Hưng Yên.PD1039
37Ngày 17/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu liên quan đến danh sách các ứng dụng kinh doanh được chứng nhận.BD1040
38Ngày 18/8/2023: Hoàn thành dịch vụ layout tài liệu  về tài liệu cá nhân.L1042
39Ngày 19/8/2023: Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch tiếng Bồ Đào Nha tại TP. Hồ Chí Minh cho giải đấu CFS.PD1021
40Ngày 20/8/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch online Nhật Việt cho một doanh nghiệp.PD922
41Ngày 20/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến lĩnh vực y tế.BD1048
42Ngày 21/8/2023: Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại khách sạn Keangnam Hà Nội về lĩnh vực pháp luật.PD1041
43Ngày 21/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến video cá nhân.BD1047
44Ngày 22/8/2023: Hoàn thành dịch vụ layout tài liệu về tài liệu cá nhân.L1046
45Ngày 22/8/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật – Việt tại một triển lãm về thiết bị nha khoa / Nha khoa thẩm mỹ (làm trắng) tại Hà NộiPD992
46Ngày 22/8/2023: Hoàn thành dịch vụ layout tài liệu  về tài liệu cá nhân.L1026
47Ngày 22/8/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch online Nhật Việt về lĩnh vực bất động sản.PD1043
48Ngày 22/8/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật – Việt về cuộc đàm phán kinh doanh thiết bị y tế tại Hồ Chí Minh.PD1006
49Ngày 22/8/2023 Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch online Nhật Việt về lĩnh vực cá nhân.PD1035
50Ngày 22/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Anh liên quan đến sao kê ngân hàng và bảng lương.BD1044
51Ngày 22/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Anh lời bài hát.BD1052
52Ngày 23/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Anh liên quan đến khảo sát về chăm sóc y tế ở nước ngoài tại Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia.BD1049
53Ngày 23/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD1050
54Ngày 22/8/2023: Hoàn thành dịch vụ layout tài liệu  về tài liệu cá nhân.L1055
55Ngày 24/8/2023: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật – Việt tại Hưng Yên về lĩnh vực sản xuất.PD1045
56Ngày 24/8/2023: Haruka cung cấp thành công phiên dịch cabin Nhật – Việt về chủ đề trung hòa các bon tại Hà Nội.PD1030
57Ngày 24/8/2023: Hoàn thành dịch vụ layout tài liệu  về tài liệu cá nhân.L1053
58Ngày 23/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu tiên quan đến danh sách đơn đăng ký kinh doanh được chứng nhận kỷ niệm 50 năm (đến nửa đầu tháng 7).BD1061
59Ngày 23/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu cá nhân.BD1057
60Ngày 25/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu cá nhân.BD1056
61Ngày 26/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến bảng tham khảo sơ cứu.BD1051
62Ngày 26/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến bằng sáng chế.BD991
63Ngày 26/8/2023 Haruka đã cung cấp phiên dịch y tế tại TP. Hồ Chí MinhBD1069
64Ngày 28/8/2023: Hoàn thành dịch vụ check Anh Việt về tài liệu liên quan tới Máy thang máy / thang máy tốc độ cực cao.C1058
65Ngày 28/8/2023: Hoàn thành dịch vụ layout tài liệu  về tài liệu cá nhân.L1064
66Ngày 28/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu cá nhân.BD1066
67Ngày 28/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu cá nhân.BD1070
68Ngày 29/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu cá nhân.BD1067
69Ngày 29/8/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật – Việt cho một chuyến công tác tới Việt Nam tại Hà Nội.PD980
70Ngày 29/8/2023 Haruka cung cấp thành công dịch vụ  phiên dịch Nhật – Anh về dịch vụ phiên dịch để trao đổi thông tin với các thành viên xây dựng địa phương trong chuyến thăm hiện trường dự án phát triển tại Hà Nội.PD1063
71Ngày 29/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu cá nhân.BD1068
72Ngày 30/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu cá nhân.BD1077
73Ngày 30/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến hồ sơ cá nhânBD1078
74Ngày 30/8/2023: Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hưng Yên về lĩnh vực sản xuất.PD1082
75Ngày 31/8/2023:  Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến lĩnh vực y tế.BD1084
76Ngày 31/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu cá nhân.BD1080
77Ngày 31/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu cá nhân.BD1004
78Ngày 31/8/2023: Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hưng Yên về lĩnh vực sản xuất.PD1014
79Ngày 31/8/2023: Haruka đã cung cấp thành công phiên dịch trong lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp tại Hà Nội.PD1075
80Ngày 31/8/2023: Hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt liên quan đến tài liệu cá nhân.BD1085