Bài viết
HARUKA CUNG CẤP DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TIẾNG Ả RẬP

Nắm bắt được nhu cầu và tiềm năng phát triển của dịch thuật tiếng Ả Rập, Haruka cung ứng dịch vụ dịch thuật tiếng Ả Rập từ năm 2012 đến nay.

Bài viết
ĐƠN HÀNG DỊCH THUẬT HARUKA CUNG CẤP THÁNG 3/2021

Tháng 3/2021 Haruka đã hoàn thành 50 đơn hàng dịch thuật ngôn ngữ Nhật, Trung, Anh, Ba Lan, Ả Rập ở nhiều lĩnh vực: y tế, xây dựng, văn hóa, pháp luật, khảo cổ học … Haruka đã cung cấp phiên dịch ở các tỉnh thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, […]