Liên hệ


CÔNG TY TNHH HARUKA

Địa chỉ:

Số 40, Đường Gamuda Gardens 2-3, khu đô thị Gamuda Gardens, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam

Email:

info@harukavn.com, translate@harukavn.com, yoshio@harukavn.com( Tiếng Nhật)

Điện thoại:

+84-966-052-200, +84-917-291-373, +84-946-150-290 (Tiếng Nhật)

Để biết thêm thông tin về bản dịch

Vui lòng điền các thông tin như ngôn ngữ của bản gốc và ngôn ngữ của bản dịch, số từ/chữ (hoặc số trang), ngày trả sản phẩm…

Để biết thêm thông tin về việc phiên dịch

Vui lòng điền các thông tin như ngôn ngữ cần phiên dịch, ngày, giờ, địa điểm, nội dung, loại phiên dịch (dịch đuổi, song song, thì thầm)...

FORM LIÊN HỆ

Công ty TNHH HARUKA

pic