1. Thành viên của Hiệp hội dịch thuật Nhật Bản (JTF)

Dịch thuật Haruka được đồng sáng lập bởi người Nhật và người Việt – là những chuyên gia về biên dịch từ năm 2003 tới nay. Mọi quy trình đảm bảo chất lượng bản dịch, đánh giá bản dịch đều tuân thủ nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn của Hiệp hội dịch thuật Nhật Bản (JTF)

2. Cung cấp hơn 1.000 dự án hàng năm

Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong việc biên dịch nhiều loại văn bản khác nhau, đồng thời cung cấp phiên dịch cho nhiều dự án. 

Dịch thuật Haruka sẽ đưa tới Quý khách dịch vụ dịch thuật tối ưu nhất tương ứng với nội dung, mục đích, thời hạn và ngân sách của Quý khách.

3. Có đội ngũ biên phiên dịch chuyên nghiệp

Chúng tôi chọn lọc nghiêm ngặt đội ngũ biên phiên dịch hơn 1000 người – là các biên dịch viên đã thi đỗ bài kiểm tra với tỷ lệ đỗ chỉ 5%. Phần lớn các biên phiên dịch là những người đã từng có kinh nghiệm 10 năm trở lên.

4. Nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ tổng thể

Chúng tôi không chỉ chuyển hóa ngôn ngữ cho các tài liệu hướng dẫn sử dụng, các trình đơn (menu), mà còn cung cấp dịch vụ trọn gói bao gồm cả việc thiết kế, in ấn, lập trang web. Khi làm video clip, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ làm phụ đề, thuyết minh bằng tiếng nước ngoài.

5. Tích cực sử dụng phần mềm hỗ trợ biên dịch

Dịch thuật Haruka chú trọng sử dụng phần mềm hỗ trợ biên dịch giúp công việc biên dịch đạt hiệu quả cao hơn với chất lượng tốt hơn.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Danh sách từ vựng
Từ vựng Kinh tế học vĩ mô

売却益 ばいきゃくえき Gain on sale lợi nhuận từ việc bán tài sản 11.3 ~に応じて におうじて depend on st Dựa theo (cái gì đó) 12.3 IS 曲線 ISきょくせん IS curve Đường IS 12.3 IS-LM モデル IS-LM モデル IS-LM model Mô hình IS-LM 12.3 IS-LM 分析 IS-LMぶんせき analysis IS-LM Phân tích IS-LM 12.3 LM 曲線 LMきょくせん LM […]

Bài viết
Haruka đã cung cấp 37 đơn hành dịch thuật
ĐƠN HÀNG DỊCH THUẬT HARUKA CUNG CẤP THÁNG 12/2020

Tháng 12/2020 Haruka đã hoàn thành 37 đơn hàng dịch thuật ở nhiều lĩnh vực: Y tế, xây dựng, sản xuất, pháp luật, … Khách hàng đã rất hài lòng về chất lượng dịch của Haruka. 1/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu hướng dẫn sử dụng đầu đốt […]

Tài liệu học dịch Việt Nhật
Phần 17.03 và 17.04 Từ vựng tiếng Nhật kinh tế vĩ mô

STT Tiếng Nhật Cách đọc chữ Hán Tiếng Anh Tiếng Việt Bài 1 一般物価水準 いっぱんぶっかすいじゅん General price level Mức giá chung 17.03 2 インフレ供給曲線 インフレきょうきゅうきょくせん Inflation supply curve Đường cung lạm phát 17.03 3 インフレ需要曲線 インフレじゅようきょくせn Inflation demand curve Đường cầu lạm phát 17.03 4 インフレ抑制が望ましい いんふれよくせいがのぞましい Want to cotrol inflation Mong muốn lạm phát […]

Tài liệu học dịch Việt Nhật
Phần 17.01 và 17.02 Từ vựng tiếng Nhật kinh tế vĩ mô

Tiếng Nhật Cách đọc chữ Hán Tiếng Anh Tiếng Việt Bài 1 GDPギャップ GDPギャップ GDP gap (Output gap) Chênh lệch GDP 17.02 2 圧力を生む あつりょくをうむ To create pressure Tạo áp lực 17.02 3 インフレ期待 インフレきたい Inflation expectation Lạm phát kỳ vọng 17.02 4 インフレ期待の調整 インフレきたいのちょうせい Adjusting inflation expectation Sự điều chỉnh lạm phát kỳ vọng […]

Tài liệu học dịch Việt Nhật
Phần 16.03 và 16.04 Từ vựng tiếng Nhật kinh tế vĩ mô

STT Tiếng Nhật Cách đọc chữ Hán Tiếng Anh Tiếng Việt Bài 1 ~を超える ~をこえる To exceed Vượt ~ 16.04 2 サービス残業 サービスざんぎょう Unpaid overtime Thời gian làm thêm giờ không được trả công 16.04 3 パートで働く パートではたらく Work part-time Làm việc bán thời gian 16.03 4 バブル崩壊 バブルほうかい Burst of economic bubble Sự sụp […]

Tài liệu học dịch Việt Nhật
Từ vựng tiếng Nhật kinh tế vĩ mô phần 16.01 và 16.02

  Tiếng Nhật Cách đọc chữ Hán Tiếng Anh Tiếng Việt Bài 1 クラウディング•アウト効果 クラウディング•アウト こうか Crowding out effect Hiệu ứng lấn át 16.02 2 シフト・パラメーター   Shift parameter Thông số dịch chuyển  16.02 3 プロセス   Process Quá trình 16.02 4 一般物価水準 いっぱんぶっかすいじゅん General price level Mức giá chung 16.02 5 価格の調整メカニズム かかくのちょうせいメカニズム Price […]

Tài liệu học dịch Việt Nhật
Từ vựng kinh tế vĩ mô phần 15.05 và 15.06

STT Tiếng Nhật Cách đọc chữ Hán Tiếng Anh Tiếng Việt Bài 1 お金を銀行に預ける おかね を ぎんこう に あづける deposit money in a bank Gửi tiền vào ngân hàng 15.05 2 ケインズ的な立場 ケインズてきなたちば Keynes’s viewpoint Lập trường của Keynes 15.06 3 ペイオフ制度 ペイオフせいど Payoff system Hệ thống payoff (Khi cơ quan tài chính phá sản […]

Tài liệu học dịch Việt Nhật
20 bài dịch mẫu Nhật Việt : Bài 20

Bài 20: 第75回目の天皇誕生日に際する坂場大使のテレビ挨拶 Bài phát biểu của Đại sứ SAKABA Mitsuo nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 ngày sinh nhật Nhật Hoàng Từ vựng: 日本国天皇陛下 にほんこくてんのうへいか Nhật Hoàng 副首相兼外務大臣 ふくしゅしょうけんがいむだいじん Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao 口火を切られる くちびをきられる Khởi đầu 尽力 じんりょく Dốc sức 国家主席 こっかしゅせき Chủ tịch nước 画期的 かっきてき […]

Tài liệu học dịch Việt Nhật
20 bài dịch mẫu Nhật Việt: Bài 19

Bài 19: ベトナム北東アジア研究所主催セミナーにおける坂場大使挨拶  Bài phát biểu của Đại sứ Sakaba tại Hội thảo do Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á tổ chức 1.Từ vựng: 東北アジア研究所 とうほくアジアけんきゅうじょ Viện nghiên cứu Đông Bắc Á 主催 しゅさい Tổ chức 東アジア統合過程における越日関係 ひがしアジアとうごうかていにおけるえつにちかんけい Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong quá trình hội nhập Đông Á と題する とだいする Với chủ […]