Haruka cung cấp phiên dịch cabin Anh-Việt cho sự kiện ở khách sạn Daewoo Hà Nội

Ngày 16/12/2022, Haruka cung cấp phiên dịch cabin Anh-Việt cho sự kiện ở khách sạn Daewoo Hà Nội. Haruka chuyên cung cấp phiên dịch cabin và thiết bị dịch cabin uy tín tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Bài viết liên quanHaruka cung cấp phiên dịch cabin cho Thủ tướng tại Hải Dương 11/03/2024 … Đọc tiếp Haruka cung cấp phiên dịch cabin Anh-Việt cho sự kiện ở khách sạn Daewoo Hà Nội