Haruka cung cấp phiên dịch Nhật – Việt tại Nha Trang

Haruka phái cử phiên dịch Nhật-Việt từ Hà Nội vào phiên dịch tại Nha Trang trong 2 ngày 17 và 18/10. Khàng đã rất hài lòng với chất lượng của phiên dịch. Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch thuật Haruka.