Đơn hàng dịch thuật Haruka thực hiện tháng 7 năm 2019

 1. Ngày 1/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt về Thương mại cho KH00006
 2. Ngày 2/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt hồ sơ giấy tờ cho KH00272
 3. Ngày 3/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt về Nông nghiệp cho KH00003
 4. Ngày 4,5/7/2019 Haruka cung cấp thành công phiên dịch đuổi Nhật Việt tại Hà Nội cho KH00064
 5. Ngày 4/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch đuổi Việt Nhật cho Viện nghiên cứu về nông nghiệp KH00003
 6. Ngày 4,5/7/2019 Haruka cung cấp thành công phiên dịch đuổi Nhật Việt tại Hồ Chí Minh về y tế cho KH00059
 7. Ngày 8/7/2019 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Hàn Việt tại Hà Nội về chuyến thăm trường cho KH00279
 8. Ngày 5/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt email cho KH00003
 9. Ngày 8/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt tài liệu trao đổi thư từ cho KH00003
 10. Ngày 10/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Anh tài liệu trao đổi thư từ cho KH00003
 11. Ngày 11/7/2019 Haruka cung cấp hiệu đính bản dịch Việt Nhật cho KH00002
 12. Ngày 12/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt công văn cho KH00003
 13. Ngày 12/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt Anh về kinh doanh thương mại cho KH00003
 14. Ngày 15/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Việt Nhật biên bản họp cho KH00005
 15. Ngày 17/7/2019 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hồ Chí Minh hội chợ triển lãm cho KH00294
 16. Ngày 17/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Việt Nhật về thương mại cho KH00005
 17. Ngày 18/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Việt Nhật Profile công ty cho KH00295
 18. Ngày 18/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt và Anh Việt tài liệu đào tạo, môi trường cho KH00223
 19. Ngày 19/7/2019 Haruka cung cấp hiệu đính bản dịch Việt Nhật & Nhật Việt profile giới thiệu công ty cho KH00301
 20. Ngày 19/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt tài liệu về giáo dục cho KH00311
 21. Ngày 20/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Việt Nhật tài liệu về y tế, dược học cho KH00306
 22. Ngày 21/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt tài liệu quảng cáo cho KH00010
 23. Ngày 22 và 23/7/2019 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Anh Việt tại nhà máy ở Yên Bái & Phú Thọ ( với cán bộ tỉnh ) cho KH00308
 24. Ngày 21/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Việt Nhật giấy tùy thân cho KH00006
 25. Ngày 23 và 24/7/2019 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hồ Chí Minh về y tế cho KH00022
 26. Ngày 25/7/2019: Haruka cung cấp thành công phiên dịch hội nghị Nhật Việt với bộ Giao thông vận tải tại Hà Nội cho KH00309.
 27. Ngày 26/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Anh học bạ cho KH00313
 28. Ngày 26/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt về truyền hình TV cho KH00085
 29. Ngày 26/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Việt Nhật giấy chứng nhận kết hôn cho KH00322
 30. Ngày 29/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Việt Anh và công chứng bằng cấp cho KH00324
 31. Ngày 29/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch và công chứng Việt Nhật về tài chính cho KH00325
 32. Ngày 29/7/2019 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về cuộc gặp mặt giao lưu tại Hồ Chí Minh cho KH00319
 33. Ngày 30/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt về thương mại điện tử cho KH00003
 34. Ngày 31/7/2019 Haruka cung cấp thành công biên dịch Nhật Việt về tờ rơi quảng cáo cho KH00003
 35. Ngày 31/7/2019 Haruka tiếp tục cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo và nhân viên tại Hồ Chí Minh cho KH00319
 36. Ngày 31/7/2019 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt về bưu điện tại Hồ Chí Minh cho KH00005
 37. Ngày 31/7/2019 Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt chuyến thăm đối tác tại Hà Nội cho KH00321

Hãy để Haruka mang tới cho bạn bản dịch tốt nhất!

Công ty dịch thuật Haruka là công ty dịch thuật hàng đầu và giá hợp lý tại Hà Nội.
Cung cấp dịch vụ biên phiên dịch tiếng Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức v.v. cho công ty trong nước và nước ngoài với trên 1.000 người chuyên nghiệp.
Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ phiên dịch cho Cơ quan chính phủ, ngân hàng, nhà trường, nhà sản xuất, công ty bảo hiểm, công ty bất động sản, công ty tư vấn, công ty du lịch, đài phát thanh, nhà báo v.v.