ĐƠN HÀNG DỊCH THUẬT HARUKA CUNG CẤP THÁNG 12/2020

Tháng 12/2020 Haruka đã hoàn thành 37 đơn hàng dịch thuật ở nhiều lĩnh vực: Y tế, xây dựng, sản xuất, pháp luật, … Khách hàng đã rất hài lòng về chất lượng dịch của Haruka.

 1. 1/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu hướng dẫn sử dụng đầu đốt
 2. 2/12/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Anh tại Hà Nội về lĩnh vực sản xuất cho công ty Trung Quốc KH00571. Feedback của khách: “We are overall happy and satisfied with Haruka’s services. We hope to engage Haruka again in near future”
 3. 3/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu về xây dựng cho KH00227
 4. 3/12/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hồ Chí Minh về lĩnh vực y tế
 5. 5/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật, Việt Anh (native check) về hành chính nhân sự cho KH00525
 6. 5/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật, Việt Anh (native check) về hành chính nhân sự cho KH00525
 7. 7/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu thỏa thuận, hợp đồng giữa doanh nghiệp và người lao động
 8. 7/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt trang web, hướng dẫn về giáo dục cho KH00006
 9. 7/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tài liệu về bảo trì máy móc KH00566
 10. 8/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ phiên dịch Nhật Việt tại Hồ Chí Minh về lĩnh vực y tế
 11. 8/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ phiên dịch Nhật Việt tại Hà Nội về lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất phân bón hữu cơ
 12. 8/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Anh (native check) về lĩnh vực giáo dục
 13. 9/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt cho KH00002 về du lịch
 14. 9/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ check, hiệu đính bản dịch Anh Việt bài viết của đài truyền hình Nhật Bản
 15. 9/12/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch thì thầm Nhật Việt tại Vĩnh Phúc cuộc họp định kỳ
 16. 9/12/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Anh tại Hà Nội về lĩnh vực sản xuất
 17. 10/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về tái chế
 18. 10/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về thỏa thuận của người lao động cho KH00003
 19. 13/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu hơn 30 trang về lĩnh vực y tế cho KH00003
 20. 13/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ check dịch, hiệu đính bản dịch Anh Việt về bài viết đài truyền hình Nhật Bản về trà uống
 21. 14/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt tài liệu giới thiệu công ty về công nghệ thông tin cho KH00006
 22. 14/12/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt (dịch online) về lĩnh vực xây dựng
 23. 15/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt văn bản quy định về phòng chống dịch Covid -19 cho KH00217
 24. 15/12/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Hà Nội về buổi phỏng vấn cho bộ phận quản lý
 25. 15/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật hồ sơ cá nhân cho KH00576
 26. 16/12/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại Vĩnh Phúc về đào tạo kỹ năng bán hàng sản phẩm
 27. 17/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch từ Nhật sang Việt các bộ báo cáo tài chính cho KH00100
 28. 18/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt về các tài liệu pháp lý như điều lệ, giấy phép kinh doanh,… của công ty Nhật Bản
 29. 21/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Anh Việt bản cam đoan cho KH00006
 30. 21/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt tài liệu về lĩnh vực của đời sống xã hội cho KH00002
 31. 22/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ check dịch, hiệu đính bản dịch Anh Việt bài viết của đài truyền hình về văn hóa ẩm thực Nhật Bản
 32. 22/12/2020: Haruka cung cấp thành công phiên dịch Nhật Việt tại ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
 33. 24/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật các báo cáo, xét nghiệm về y tế cho KH00577
 34. 25/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Việt Nhật tài liệu về lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc tóc cho KH00006
 35. 25/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt các tài liệu hướng dẫn đời sống, cách sơ tán khi xảy ra thiên tai, lũ lụt,…. cho KH00002
 36. 28/12/2020: Haruka hoàn thành dịch vụ biên dịch Nhật Việt giấy tờ, hồ sơ pháp lý doanh nghiệp Nhật Bản cho KH00100
 37. 27,28/12/2020: Haruka cung cấp phiên dịch Nhật Việt tại Hồ Chí Minh về thủ tục pháp lý về hôn nhân cho KH00579