Các lỗi dịch thuật thường gặp

Các bạn có biết công ty dịch thuật sẽ check, sẽ kiểm tra bản dịch của bạn như thế nào trước khi nộp sản phẩm cho khách hàng không?
Làm thế nào để khách hàng khi nhận bản dịch cảm thấy hài lòng? Và lần sau lại tiếp tục đặt hàng từ bạn?

Dưới đây Haruka sẽ hệ thống nhóm các lỗi dịch thuật để các bạn dễ tự đánh giá chất lượng bản dịch của mình, gồm các nhóm lỗi thường gặp:

  1. Độ chính xác
  2. Độ lưu loát
  3. Thuật ngữ
  4. Văn phong
  5. Tập quán quốc gia khu vực về định dạng
  6. Hình thức trình bày văn bản
  7. Tính xác thực