Tin tức

Tin tức

Hiển thị

15:46 - 22/03/2018

Sự khác nhau giữa Biên dịch và Phiên dịch

Điểm nổi sự khác nhau giữa Biên dịch và Phiên dịch là: Phiên dịch viên thì nói bằng miệng còn biên...

Xem thêm