Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hương

Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hương

Gần 20 năm kinh nghiệm biên phiên dịch. Hiện tại đang là giảng viên, trưởng bộ môn tiếng Nhật thương mại, Đại học Hà Nội

 Trình độ và kinh nghiệm công tác:

Gần 20 năm kinh nghiệm biên phiên dịch. Từ năm 2001 tới nay đã đến Nhật nhiều lần, từng du học quốc phí ở Nhật Bản nhiều năm. Danh hiệu Đảng viên trẻ xuất sắc thành phố Hà Nội. Hiện tại đang là giảng viên, trưởng bộ môn tiếng Nhật thương mại, Đại học Hà Nội.


Trình độ học vấn:

Đại học ngoại thương Hà Nội, Đại học Hà Nội, thạc sỹ Đại học ngoại ngữ Tokyo, Tiến sỹ Học viện khoa học xã hội Việt Nam. Nghiên cứu sinh tại đại học Kyoto Sangyo.