Danh sách từ vựng
Từ vựng tiếng Nhật: Tên các khoa trong bệnh viện

1          内科     Nội khoa 2          呼吸器科          Hô hấp 3          消化器科          Tiêu hóa 4          胃腸科 Dạ dày-ruột 5          循環器科          Tim mạch 6          気管食道科      Khí quản và thực quản 7          アレルギー科  Dị ứng 8          呼吸器内科      Nội hô hấp 9          循環器内科      Nội tim mạch 10        消化器内科      Nội tiêu hóa 11        心臓内科          Nội tim 12        血液内科          Nội huyết học […]